Certyfikowany program rozwojowy dla kadry zarządzającej

Zdobędziesz umiejętności i narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej transformacji strategicznej w Twojej organizacji. Uzyskasz prestiżowy certyfikat i znajdziesz się w społeczności najlepszych liderów z możliwością nieustannej interakcji i wymiany codziennych doświadczeń.

Certyfikowany program rozwojowy online

Zdobędziesz umiejętności i narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej transformacji strategicznej w Twojej organizacji. Uzyskasz prestiżowy certyfikat i znajdziesz się w gronie ponad 3500 ekspertów. Znajdziesz się w społeczności najlepszych liderów z możliwością nieustannej interakcji i wymiany codziennych doświadczeń.

Start 5 edycji - Listopad 2022

NOWA EDYCJA PROGRAMU

Listopad 2022

CZAS TRWANIA

6 dwudniowych zjazdów

CENA

EARLY BIRD 13 997 zł netto

NOWA EDYCJA PROGRAMU

Listopad 2022

CZAS TRWANIA

6 dwudniowych zjazdów

CENA

EARLY BIRD 13 997 zł netto

START PROGRAMU

Listopad 2022

CZAS TRWANIA

6 dwudniowych zjazdów

CENA

EARLY BIRD 13 997 zł netto

9 na 10 transformacji nie udaje się

Wynika to przede wszystkim z tego, że doskonalenie jest jednorazowym zrywem, a nie procesem ciągłym. Piąta patologia biznesowa mówi, że doskonalenie przeszkadza biznesowi. W większości firm doskonalenie robione jest punktowo, „przy okazji”, stanowi taki „on/off improvement”, czyli z jednej strony realizujemy biznes, by za chwilę powiedzieć „ok, to teraz się zatrzymajmy i przez godzinę będziemy doskonalić proces”. Dlatego też przy takim podejściu 9 na 10 transformacji kończy się po etapie pilotażu. Jeżeli Twoim wyzwaniem jest osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów w 4 perspektywach strategicznych: wzrost organizacji, efektywność biznesu, zaangażowanie pracowników, zdolność do adaptacji, musisz stać się liderem, który:
 • nadaje sens istnienia i buduje poczucie przynależności do organizacji
 • przeprowadza selekcję menedżerów średniego i najniższego szczebla zarządzania
 • podłącza pracowników wszystkich szczebli organizacji do strategii firmy
 • skupia się na tym do jakiej sytuacji doprowadzić, a nie jakie zadania wdrożyć
Dlatego stworzyliśmy program Lean Black Belt, który Cię do tego przygotuje.

52%

menedżerów awansuje lub przejmuje nowy zakres odpowiedzialności w swoich organizacjach w ciągu roku od zakończenia programu.

3500+

uczestników programów certyfikujących Leanpassion

30+ mln PLN

wygenerowanych oszczędności podczas trwania programów

O naszym programie

Firma Leanpassion powstała 17 lat temu. Zastanawialiśmy się, co jest największym problemem programów szkoleniowych w firmach. Odpowiedź przyszła po współpracy z setkami firm – większość szkoleń nie prowadzi do transformacji organizacji. Po co właściciele firm mają inwestować w kolejne programy, o których pracownicy zapomną zaraz po otrzymaniu certyfikatu?

To właśnie wtedy powstał pomysł na Lean Black Belt®, jeden z najbardziej prestiżowych programów rozwojowych, z jakimi Ty i Twoja kadra menedżerska możecie pracować. Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na skuteczne szkolenia, które przełożą się na wyniki finansowe. Jako Leanpassion gwarantujemy, że nasze programy rozwojowe są skuteczne, angażujące dla pracowników, a ich efekty natychmiast widoczne w wynikach oraz rachunku zysków i strat.

Praktykujemy strategiczne podejście do Lean, co oznacza, że jeśli staniesz się lean to spowodujesz, że organizacja i wszyscy pracownicy będą lean. Jednym z największych wyzwań menedżerskich, do których lean został stworzony, jest budowanie ponadprzeciętnej zdolności do adaptacji. Można to zrobić jedynie dzięki transformacji strategicznej całej organizacji. Lean Black Belt® otworzy przed Tobą nowe możliwości!

Lean Black Belt® to certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 250.000 złotych.

12 modułów merytorycznych + zadania praktyczne
48 godzin dodatkowych materiałów narzędziowych

12 sesji narzędziowych
z naszymi instruktorami

6 dwudniowych zjazdów
nauki z najlepszymi

2 certyfikaty Lean Strategy Expert oraz Lean Black Belt®
Społeczność najlepszych liderów możliwość interakcji i wymiany doświadczeń

W trakcie programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację strategiczną w swojej organizacji

Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym
Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności
Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI’s

Prezentacja
MY LEAN YOURNEY
plan transformacji w kierunku
Strategii Lean

Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników  w  proces ciągłego doskonalenia

Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji

W trakcie programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację strategiczną w swojej organizacji

Stworzysz
LEAN TRANSFORMATION ROADMAP,
2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean

1

Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym

2

Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności

3

Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI’s

4

Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników  w  proces ciągłego doskonalenia

5

Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

6

Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji

Zakres merytoryczny
 • Dlaczego Lean się nie wdraża, Mity na temat Lean
 • 5 patologii biznesowych
 • Lean vs. narzędzia lean vs. kultura lean vs. strategia lean
 • 5 kroków strategii lean
 • Nadanie sensu istnienia
 • 4 elementy kontekstu biznesowego – Misja, wizja, cele strategiczne, wartości
 • Zbudowanie potrzeby pracy nad misją, wizją i celami
 • Wizualizacja misji, wizji, celów strategicznych oraz wartości
 • Zbudowanie poczucia przynależności
 • Wartości i zachowania – Jak będziemy współpracować ze sobą na co dzień? Zaangażowanie zespołu w tworzenie wartości i zachowań
 • Uprawomocnienie oraz odpowiedzialność
 • Świadome przywództwo
 • Praca = praca + doskonalenie Warunki docelowe vs. Zadania
 • Audyt strategii lean
 • Warunki docelowe transformacji Lean
 • Case studies transformacji 5 kroków


Zdobyte kompetencje:

 •  


Zadanie do certyfikacji: 

 • Prototyp M/W
 • Czym jest Business Model Canvas
 • Korzyści wykorzystania modelu w nowych i działających biznesach
 • 9 segmentów Business Model Canvas
 • Kluczowe pytania w procesie tworzenia wizualizacji modelu biznesowego
 • Jak prowadzić warsztat tworzenia Business Model Canvas
 • Ćwiczenia praktyczne


Zdobyte kompetencje:

Zadanie do certyfikacji: 

 • Business Model Canvas
 • Konsensus vs. Diagnoza stanu obecnego
 • Fazy budowania konsensusu
 • Definiowanie procesów, portfel procesów / rodziana produktów z perspektywy wartości dla Klienta
 • Narzędzia i techniki mapowania procesów: SIPOC, Makigami, VSM
 • Narzędzia i techniki budowania konsensusu
 • Selekcja i wybór usprawnień do wdrożenia oraz zarządzanie eksperymentem PDCA
 • Rola lidera w eksperymentach PDCA


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność wyliczania potencjału do wzrostu efektywności procesu i zespołu
 • Umiejętność doboru narzędzi analitycznych do specyfiki branży


Zadanie
do certyfikacji:

 • Portfolio procesów / analiza struktury / mapa wybranego procesu
 • Wizyta w GEMBA
 • Reguły bycia w GEMBA, idź i zobacz, okaż szacunek
 • Tu i teraz – lider w GEMBA
 • Dialog Mentor – Uczeń
  Praktyczne podejście w budowaniu konsensusu
 • Rola narzędzi Lean w GEMBA


Zdobyte kompetencje:

 •  


Zadanie do certyfikacji: 

 • Wnioski z Gemba 9 muda lub analiza przerwań
 • • Leadership 734 – wstęp
 • Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
 • Top 10 oczekiwań pracowników względem lidera 2021
 • 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii
 • Budowanie portfolio procesów
 • Parafraza celów strategicznych
 • Budowanie celów wspólnych dla procesów
 • Kierunki vs. Wskaźniki vs. cele
 • Krytyczne czynniki sukcesu
 • Wyznaczanie KPI’s – Kluczowych wskaźników efektywności
 • Definiowanie celów indywidualnych
 • Moderowanie warsztatów kaskadowania i komunikacji strategii
 • Kaskadowanie w zespołach zdalnych
 • Case studies kaskadowania

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność kaskadowania i komunikacji strategii
 • Umiejętność przeprowadzenia sesji kaskadowania oraz tworzenie kontraktów 5R


Zadanie do certyfikacji

 • Skaskadowanie celów strategicznych do poziomu celów wspólnych i celów indywidualnych dla wybranego procesu w firmie
 • Prezentacja dotychczasowych osiągnięć w ramach zadań praktycznych
 • Moderowana dyskusja, feedback grupy, wymiana doświadczeń
 • Rekomendacje dla końcowej obrony pracy

 

Zadanie do certyfikacji: 

 • Prezentacja dotychczasowej pracy i feedback grupy wynikami pracy
 • 4 poziomy zdolności do adaptacji
 • Incydentalne usprawnienia vs. system rozwiązywania problemów
 • 3 elementy zarządzania wizualnego
 • Boardmeetingi – cykl: CEL → WYNIK → KAIZEN
 • Hour by hour – cykl: CEL → WYNIK → PROBLEM
 • X + 2 – Performance Management System
 • Jak poprzez system rozwiązywania problemów pozbyć się silosów w firmie?
 • Tablice indywidualne vs. tablica wspólna
 • Tablica zarządu – dla celów strategicznych
 • System boardmeetingów zdalnych
 • Narzędzia do pracy zdalnej
 • Feedback do osób prowadzących Boardmeetingi
 • Case studies systemu rozwiązywania problemów

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność stworzenia ról dla całej firmy oraz ról procesowych
 • Umiejętność tworzenia systemu matryc kompetencji dla całej organizacji


Zadanie do certyfikacji: 

 • 4 poziomy zdolności do adaptacji
  • Incydentalne usprawnienia vs. system rozwiązywania problemów
  • 3 elementy zarządzania wizualnego
  • Boardmeetingi – cykl: CEL → WYNIK → KAIZEN
  • Hour by hour – cykl: CEL → WYNIK → PROBLEM
  • X + 2 – Performance Management System
  • Jak poprzez system rozwiązywania problemów pozbyć się silosów w firmie?
  • Tablice indywidualne vs. tablica wspólna
  • Tablica zarządu – dla celów strategicznych
  • System boardmeetingów zdalnych
  • Narzędzia do pracy zdalnej
  • Feedback do osób prowadzących Boardmeetingi
  • Case studies systemu rozwiązywania problemów
 • Efektywne zespoły 5R z modułu V
 • 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii
 • 5R – efektywne zespoły
 • Case studies kaskadowania oraz 5R dla branż


Zdobyte kompetencje:

 •  


Zadanie do certyfikacji: 

 • Nagranie z przeprowadzonego Boardmeetingu docelowego
 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie
 • Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy


Zdobyte kompetencje:

 •  


Zadanie do certyfikacji: 

 • Sesja obaw
 • Fazy budowania zespołu według Tuckmana
 • Zachowania Lidera działające wspomagająco i destrukcyjnie
 • Metody udzielania feedbacku i feed forward
 • Ustalanie celów indywidualnych metodą GROW
 • Podejmowanie decyzji (indywidualnie i zespołowo) jako element integracji zespołu (macierz stanfordzka, pytania kartezjańskie)
 • Efektywne zespoły według Lencioniego
 • Koło konfliktu Moore’a – rodzaje i podłoża konfliktów
 • 5 stylów zarządzania konfliktem (TKI)


Zdobyte kompetencje:

 •  


Zadanie do certyfikacji: 

 •  Wnioski dotyczace najczęśćciej zgłaszanych obaw Dodatkowo sugestie/pomysły metody wyeliminowania obaw.
 • Value Proposition Canvas jako narzędzie analizy potrzeb klientów i rozwinięcie Business Model Canvas
 • Korzyści wykorzystania modelu w nowych i działających biznesach
 • Segmenty Business Model Canvas
 • Kluczowe pytania w procesie tworzenia wizualizacji modelu biznesowego
 • Jak prowadzić warsztat tworzenia Value Proposition Canvas
 • Ćwiczenia praktyczne


Zdobyte kompetencje:

 


Zadanie do certyfikacji: 

 • Klient zewnętrzny, klient wewnętrzny, pracownik
 • Prezentacja dotychczasowych osiągnięć w ramach zadań praktycznych
 • Moderowana dyskusja, feedback grupy, wymiana doświadczeń
 • Rekomendacje dla końcowej obrony pracy


Zadanie do certyfikacji: 

 • Prezentacja dotychczasowej pracy i feedback grupy

Przykładowe materiały – demo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Lean Leadership Guide Book

Wraz z programem otrzymasz dostęp do Lean Leadership Guide Book – praktycznego podręcznika dla liderów.

Lean Leadership Guide Book zawiera m.in : praktyczne wskazówki, techniki i narzędzia potrzebne w pracy lidera, gotowe rozwiązania, templaty, check listy oraz procesy i instrukcje, które od razu można wykorzystać w codziennej pracy.

Zdobędziesz wiedzę od Ekspertów oraz Praktyków Lean

Certyfikat, który potwierdzi Twoje kompetencje:

Certyfikat Lean Strategy Expert

Certyfikat Lean Black Belt®

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach (możliwość nieobecności tylko na jednym), realizacja zadań do certyfikacji zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań do certyfikacji zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną).

Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

Certyfikat, który potwierdzi Twoje kompetencje:

Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach (możliwość nieobecności tylko na jednym), realizacja zadań do certyfikacji zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego.

Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Certyfikat Lean Black Belt®

Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań do certyfikacji zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną).

Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

Warunki certyfikacji

100%

Uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym.

250 000 PLN

Wygenerowanie oszczędności
min. 250.000 zł na / rok

90 punktów

Zdanie egzaminu teoretycznego
min. 90 / 100 punktów

Skuteczna transformacja

Obrona pracy certyfikacyjnej

Indywidualne
konsultacje online

Podczas trwania programu zapewniamy specjalną opiekę trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji
Lean Black Belt.

Posłuchaj case study - Skuteczna transformacja całej organizacji

Opinie o programach

Zaufali nam:

Cena programu:

APLIKUJ

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie.

EARLY BIRD - 13 997 zł netto

Start 3 edycji - Październik 2021

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie.

29 991 zł netto

12 997 zł netto

PRZEDSPRZEDAŻ!
Do 15 sierpnia 2021

ONE PAGER DLA PRZEŁOŻONEGO

Pobierz przygotowany przez nas dokument, który możesz przesłać do swojego szefa.

E-MAIL DO PRZEŁOŻONEGO

Zobacz szablon wiadomości e-mail, do której możesz dołączyć one-pager.

Najczęściej zadawane pytania

Lean Black Belt® to certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym. Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc m.in: tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności w organizacji, kaskadować cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s, budować system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia, zaprezentować MY LEAN YOURNEY plan transformacji w kierunku Strategii Lean. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji. Ponad 52% menedżerów, którzy pomyślnie ukończyli programy rozwojowe realizowane przez Leanpassion awansuje lub przejmuję nowy zakres odpowiedzialności w swoich organizacjach w ciągu 12 miesięcy od zakończenia programu.

Jakiej inwestycji czasowej wymaga ode mnie Lean Black Belt? Program jest prowadzony stacjonarnie, trwa 6 miesięcy i składa się z 12 merytorycznych modułów, start programu został zaplanowany na listopad 2022. Struktura nauki poszczególnych modułów składa się z 6 dwudniowych zjazdów. 

 1. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania praktycznego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 2. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu Sesje live będą odbywały się w grupach branżowych.

Wszystkie sesje live będą nagrywane i udostępniane na platformie.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 250.000 złotych. Uczestnicy przy wsparciu instruktorów Leanpassion tworzą Lean Transformation Road Map, 2-3 letni plan transformacji w kierunku 5 kroków Strategii Lean.

 • Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym
 • Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności
 • Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s
 • Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji
 • Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean
 • Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Podczas trwania programu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty: Certyfikat Lean Black Belt® Jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów lean na świecie poświadczający nabycie praktycznych umiejętności Lean. Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 250 000 złotych.

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 250.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 90 / 100 punktów


Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach, realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Trenerzy programu pomogą Tobie w zrealizowaniu warunków certyfikacji w podejściu indywidualnym.

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w Lean. Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie nauczysz się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzać Twoją firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć. Powinieneś natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

Certyfikując się na Lean Black Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe, a Twoja firma zyskuje skutecznego Menedżera oraz dodatkowo zarabia 250.000 PLN w skali roku.

Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w ratach. Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas [email protected] i niczym się nie przejmuj.
Tak, jest taka możliwość. Sprawdź Program Certyfikujący lub skontaktuj się bezpośrednio: Kamil Pękala +48 726 207 324, [email protected]

Jesteśmy skuteczni

w rozwijaniu liderów, zespołów i organizacji

17 lat na rynku

Wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: efektywność procesów, zaangażowanie pracowników, wzrost firmy, zdolność do adaptacji

Autorzy 5 kroków strategii Lean

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

400+ transformacji

150+ w produkcji oraz 250+
w usługach

500+ Klientów

Na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, …

Jesteśmy skuteczni

W podnoszeniu efektywności procesów i zaangażowania zespołu

16 lat na rynku

Wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: wzrost biznesu, zwinność, satysfakcja i zaangażowanie, wzrost zysku

Autorzy 5 kroków strategii Lean

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

400+ transformacji

150+ w produkcji oraz 250+
w usługach

500+ Klientów

Na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, …

Leanpassion sp. z o. o. +48 22 435 79 40 [email protected] Komitetu Obrony Robotników 48 02 – 146 Warszawa

NIP: 521 359 58 82   REGON: 142843263 
KRS: 0000379846

Kontakt Tomasz Kielek
[email protected] +48 519 400 319

Kontakt
Tomasz Kielek
[email protected]
+48 519 400 319

NIP: 521 359 58 82   REGON: 142843263   KRS: 0000379846

2022 © Leanpassion Sp. z o.o.

Otrzymaj wycenę indywidualną

Radek Drzewiecki

Radek Drzewiecki

Członek zarządu,
założyciel Leanpassion

Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open University, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu oraz Porsche Akademie Stuttgart.

Vital Heynen

Vital Heynen

Trener reprezentacji
polskich siatkarzy

Przez wiele lat jeden z czołowych siatkarzy reprezentacji Belgii, po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem. W tej roli zdobył dziesiątki medali. Poza licznymi klubami w całej Europie prowadził reprezentację Niemiec (2012-2016), z którą zdobył historyczny awans na IO 2012 oraz wygrał brązowy medal MŚ 2014. 

Od 2018 jest selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą obronił mistrzostwo świata w 2018 i zdobył trzy medale w 2019 w trzech różnych imprezach. W tym samym roku jego podopieczni wywalczyli także awans na igrzyska olimpijskie w Tokio. Oprócz reprezentacji Polski Heynen prowadzi obecnie jedną z czołowych drużyn klubowych świata – włoską Sir Safety Perugia.

Łukasz Kruczek

Łukasz Kruczek

Trener reprezentacji Polski
kobiet w skokach narciarskich

Trener skoków narciarskich – klasa mistrzowska, zdobywca dwukrotnie tytułu trenera roku w Polsce (2013, 2014), trener główny reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich.

W Sochi (2 złote medale Kamila Stocha), zdobywca wraz z drużyną pierwszego medalu Mistrzostw Świata w konkursie drużynowym. Pasjonat ciągłego doskonalenia.

Izabela Kazimierska

Izabela Kazimierska

Trener, coach, mediator

Doświadczenie biznesowe zdobywałam pracując ponad 12 lat w międzynarodowych korporacjach takich jak RJR Tobacco, Polpharma, Janssen – Cilag i Sandoz Polska. Od 2009 r pracuję jako trener oraz coach. Wierzę, że ludzie uczą się najefektywniej, kiedy mogą doświadczyć i zderzają własne przekonania z nową, inną perspektywą. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji liderskich i wdrażania zmian w organizacjach. Prowadzę szkolenia i warsztaty w obszarach przywództwa, zarządzania, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. Rozwijam i szkolę trenerów i coachów.

Od 2013 roku prowadzę Pracownię Narzędzi dla Oświaty – inspirując narzędziami i metodami wykorzystywanymi w biznesie nauczycieli, dyrektorów szkół i psychologów.

Klaus Lyck Petersen

Klaus Lyck Petersen

Subject Matter Expert

Jest zapalonym pasjonatem Lean, który od ponad 20 lat wspomaga organizację w przeprowadzeniu transformacji strategicznych. Na co dzień inspiruje organizację do ciągłego kwestionowania status quo. 
Jego motto to „każdego dnia uczysz się czegoś nowego”.

W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu silnych Liderów i przeprowadzaniu pracowników przez ciężki proces zmian, pozwala mu to na realizację skutecznych transformacji wraz z widocznymi wynikami w P&L. W 2010 roku prowadzona transformacja przez Klausa w firmie Solar, została uznan za najlepszy program Lean w Danii.

Maciej Robakiewicz

Maciej Robakiewicz

Trener, konsultant coach

Wierzy, że wraz ze zmianami w otaczającym świecie, szybko zmienia się sposób naszej komunikacji. Tylko bezwzględna wiara w sens i całkowite skupienie się na ludziach, do których mówimy, dają szansę realnego wpływu. Maciej nazywa to “Komunikacją na 100%”.

Jest absolwentem PWSFTViT w Łodzi oraz Szkoły Trenerów TROP (Certyfikat TROP), Szkoły Coachów TROP ( Certyfikat TROP). Jako trener wierzy, że wszystko zaczyna się od poprawnej komunikacji i że dobrze użyte słowo kształtuje rzeczywistość . W prowadzonych szkoleniach łączy bogate doświadczenie aktorskie z nowoczesnymi technikami stosowanymi we współczesnej edukacji w biznesie.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, wyrazistości osobistej, wystąpień publicznych, nieformalnego wywierania wpływu, kształtowania wizerunku i sprzedaży.

Maciej Molczyk

Maciej Molczyk

Partner,
Członek Zarządu Leanpassion

Mimo ponad dziesięciu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możliwość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw.

Od 2009 roku związany z Leanpassion, Przeprowadził już ponad 30 zakończonych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw i zachowań.

Katarzyna Mickiewicz

Katarzyna Mickiewicz

Partner & Head of Delivery

Kasia specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych wspierających optymalizację procesów w firmach usługowych. Jako długoletni trener prowadzi szkolenia z zakresu praktycznych i prawnych uwarunkowań transportu kontenerów na morzu oraz obsługi klienta – budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami innych, standardy obsługi. Przez 20 lat była związana z branżą transportu morskiego kontenerowego i intermodalnego pomagając swoim klientom stworzyć optymalne procesy przepływu transportu.

Grażyna Potwora

Grażyna Potwora

Transformation Expert

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim, Jest konsultantem Lean Management. Od prawie 22 lat pracuje jako Project Manager i Senior Expert w transformacjach procesów produkcyjnych i usługowych. Lubi także trenować i przygotowywać nowe produkty treningowe. Specjalizuje się w narzędziach Lean i w miękkich elementach transformacji Lean.

Anna Morzy-Brzosko

Anna Morzy-Brzosko

Transformation Consultant

Ania posiada ponad 14-letnią praktykę zawodową w obszarze Global Business Services (GBS), gdzie kierowała zespołami dostarczającymi wartość międzynarodowym Klientom zewnętrznym i wewnętrznym, specjalizując się w optymalizacji procesów, zmianach organizacyjnych oraz wdrożeniach nowych technologii. Jako miłośniczka zdobywania wiedzy, ukończyła szkolenia w polskich i międzynarodowych instytucjach, natomiast liczy się dla niej przede wszystkim praktyczny wymiar tego przedsięwzięcia – użyteczność dla rozwoju świadomości ludzi. Znajomość języków obcych – angielskiego, hiszpańskiego i włoskiego – pozwala jej na współpracę z zagranicznymi podmiotami.

Tymoteusz Myśliwiec

Tymoteusz Myśliwiec

Transformation Manager

Znany jest z analitycznego umysłu; w życiu zawodowym i prywatnym bliska jest mu zasada: „Mówię to, co myślę – robię to, co mówię. Fakty zamiast opinii.” Klienci, z którymi współpracuje najczęściej utożsamiają jego postawę z inną wartością LP: „Inspiruję empatią, entuzjazmem i zaangażowaniem”. Od 2015 roku związany z Leanpassion. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera w transformacjach takich klientów jak Infosys, Carrefour, Wavin, Stock, Amway, a jego działania przyniosły ponad 20% wzrostu i marży w niespełna rok.

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

Transformation Manager

Agnieszka realizuje się jako lider służebny, certyfikowany project manager, profesjonalny trener umiejętności miękkich i zarządzania projektami wykorzystujący w projektach podejścia: PRINCE, PMI, AgilePM, Lean i Problem Solving. Jest doświadczonym wykładowcą i trenerem zdalnych programów rozwojowych. Agnieszka to entuzjastka nowoczesnych form kształcenia, współautor i prowadząca kursy w formule blended learning, e-learning w tym MOOC, w programach rozwojowych wykorzystuje innowacyjne metody tj. Gamification, Problem Based Learning, a Design Thinking. Agnieszka jest współautorką pierwszego MOOCa na polskiej platformie edukacyjnej NAVOICA.

Łukasz Baj

Łukasz Baj

Transformation Manager / Trainer

Łukasz buduje prawdziwe, długoterminowe relacje zarówna z menadżerami, pracownikami, jak i partnerami biznesowymi w oparciu o wsparcie, szacunek i zaufanie. Ważnym elementem, na który zwraca uwagę podczas wdrożeń, jest trwałość budowanych rozwiązań oraz świadomość liderów w ciągłym podnoszeniu efektywności procesów i ludzi. Jest certyfikowanym trenerem biznesu prowadzącym warsztaty z metodologii LEAN oraz z kompetencji społecznych i menadżerskich.

Krzysztof Maruszewski

Krzysztof Maruszewski

Transformation Consultant

Swoją drogę zawodową związał z obszarem konsultingowo – doradczym, ponieważ lubi zmienne środowisko pracy oraz docenia możliwość uczestniczenia w budowaniu kultury organizacyjnej klientów z różnych branż. Przeprowadził ponad 500 dni warsztatowych oraz zmieniał kulturę organizacyjną dla ponad 50 klientów z różnych branż. Przebył następujące szkolenia (poparte certyfikatami). Lean Six Sigma Green Belt Training, Wykorzystanie programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem z elementami MSA, Six Sigma – Wybrane narzędzia Black Belt – Change Acceleration Program, Lean Manufacturing, Project Management, Innovation Training (GE EMEA London), Service2Sales.