STRATEGIC TRANSFORMATION MANAGER

Certyfikowany program rozwojowy dla kadry zarządzającej

Zdobędziesz umiejętności i poznasz narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej transformacji strategicznej w Twojej organizacji. Uzyskasz prestiżowe certyfikaty i znajdziesz się w społeczności najlepszych liderów z możliwością nieustannej interakcji i wymiany codziennych doświadczeń.

STRATEGIC TRANSFORMATION MANAGER

Zdobędziesz umiejętności i poznasz narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej transformacji strategicznej w Twojej organizacji. Uzyskasz prestiżowe certyfikaty i znajdziesz się w społeczności najlepszych liderów z możliwością nieustannej interakcji i wymiany codziennych doświadczeń.

START EDYCJI

Październik 2024

CZAS TRWANIA

8 miesięcy,

6 dwudniowych zjazdów

CENA

19 997 pln netto

PRE SALE 16 997 pln netto

Najniższa cena z 30 dni: 16 997 pln netto

START EDYCJI

Październik 2024

CZAS TRWANIA

8 miesięcy,
6 dwudniowych zjazdów

CENA

19 997 pln netto

PRE SALE 16 997 pln netto

Najniższa cena z 30 dni: 16 997 pln netto

START EDYCJI

Październik 2024

CZAS TRWANIA

8 miesięcy,
6 dwudniowych zjazdów

CENA

19 997 pln netto

PRE SALE 16 997 pln netto

Najniższa cena z 30 dni: 16 997 pln netto

9 na 10 transformacji nie udaje się

Wynika to przede wszystkim z tego, że doskonalenie jest jednorazowym zrywem, a nie procesem ciągłym. Piąta patologia biznesowa mówi, że doskonalenie przeszkadza biznesowi. W większości firm doskonalenie robione jest punktowo, „przy okazji”, stanowi taki „on/off improvement”, czyli z jednej strony realizujemy biznes, by za chwilę powiedzieć „ok, to teraz się zatrzymajmy i przez godzinę będziemy doskonalić proces”. Dlatego też przy takim podejściu 9 na 10 transformacji kończy się po etapie pilotażu.

Jeżeli Twoim wyzwaniem jest osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów w 4 perspektywach strategicznych: wzrost organizacji, efektywność biznesu, zaangażowanie pracowników, zdolność do adaptacji, musisz stać się liderem, który:

 • nadaje sens istnienia i buduje poczucie przynależności do organizacji
 • przeprowadza selekcję menedżerów średniego i najniższego szczebla zarządzania
 • podłącza pracowników wszystkich szczebli organizacji do strategii firmy
 • skupia się na tym do jakiej sytuacji doprowadzić, a nie jakie zadania wdrożyć

Dlatego stworzyliśmy program Lean Black Belt® – Strategic Transformation Manager, który Cię do tego przygotuje.

52%

menedżerów awansuje lub przejmuje nowy zakres odpowiedzialności w swoich organizacjach w ciągu roku od zakończenia programu.

3500+

uczestników programów certyfikujących Leanpassion

30+ mln PLN

wygenerowanych oszczędności podczas trwania programów

O naszym programie

Firma Leanpassion powstała 18 lat temu. Zastanawialiśmy się, co jest największym problemem programów szkoleniowych w firmach. Odpowiedź przyszła po współpracy z setkami firm – większość szkoleń nie prowadzi do transformacji organizacji. Po co właściciele firm mają inwestować w kolejne programy, o których pracownicy zapomną zaraz po otrzymaniu certyfikatu?

To właśnie wtedy powstał pomysł na Lean Black Belt® – Strategic Transformation Manager, jeden z najbardziej prestiżowych programów rozwojowych, z jakimi Ty i Twoja kadra menedżerska możecie pracować. Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na skuteczne szkolenia, które przełożą się na wyniki finansowe. Jako Leanpassion gwarantujemy, że nasze programy rozwojowe są skuteczne, angażujące dla pracowników, a ich efekty natychmiast widoczne w wynikach oraz rachunku zysków i strat.

Lean Black Belt® – Strategic Transformation Manager to certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 250.000 złotych.

12 modułów merytorycznych + zadania praktyczne

+30 godzin dodatkowych
materiałów narzędziowych

Indywidualne konsultacje
razem z trenerem Leanpassion przejdziesz przez cały proces certyfikacji 

6 dwudniowych zjazdów
nauki z najlepszymi

2 certyfikaty
Strategic Transformation Manager oraz Lean Black Belt®

Społeczność najlepszych liderów możliwość interakcji i wymiany doświadczeń

W trakcie programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację strategiczną w swojej organizacji

Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym
Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności
Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI’s

plan transformacji w kierunku

strategicznym

Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników  w  proces ciągłego doskonalenia

Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji

W trakcie programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację strategiczną w swojej organizacji

Przejdziesz
MY LEAN JOURNEY ,
plan transformacji w kierunku Strategii Lean

1

Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym

2

Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności

3

Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI’s

4

Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników  w  proces ciągłego doskonalenia

5

Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

6

Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji

Zakres merytoryczny
 • Dlaczego Lean się nie wdraża
 • Mity na temat Lean
 • 5 patologii biznesowych
 • Lean vs. narzędzia lean vs. kultura lean vs. Strategia Lean
 • 5 kroków Strategii Lean
 • Nadanie sensu istnienia
 • Zbudowanie poczucia przynależności
 • Wartości i zachowania – Zaangażowanie zespołu w tworzenie wartości i zachowań
 • Świadome przywództwo
 • Praca = praca + doskonalenie
 • Warunki docelowe transformacji Lean
 • Audyt Strategii Lean
 • Case studies transformacji 5 kroków 


ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Prototyp misji i wizji

 • Czym jest Business Model Canvas
 • Korzyści wykorzystania modelu w nowych i działających biznesach
 • 9 segmentów Business Model Canvas
 • Kluczowe pytania w procesie tworzenia wizualizacji modelu biznesowego
 • Jak prowadzić warsztat tworzenia Business Model Canvas
 • Ćwiczenia praktyczne


ZADANIA DO CERTYFIKACJI:
Stworzenie Business Model Canvas

 • Konsensus vs. Diagnoza stanu obecnego
 • Fazy budowania konsensusu
 • Definiowanie procesów, portfel procesów / rodziana produktów z perspektywy wartości dla Klienta
 • Narzędzia i techniki mapowania procesów: SIPOC, Makigami, VSM
 • Narzędzia i techniki budowania konsensusu
 • Selekcja i wybór usprawnień do wdrożenia oraz zarządzanie eksperymentem PDCA
 • Rola lidera w eksperymentach PDCA


ZADANIE DO CERTYFIAKCJI:
Portfolio procesów / analiza struktury / mapa wybranego procesu.

 • Wizyta w Gemba
 • Reguły bycia w Gemba, idź i zobacz, okaż szacunek
 • Tu i teraz – lider w Gemba
 • Dialog Mentor – Uczeń
 • Praktyczne podejście w budowaniu konsensusu
 • Rola narzędzi Lean w Gemba


ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Wnioski z Gemba – 9 muda lub analiza przerwań.

 • Leadership 734 – wstęp
 • Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
 • 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii
 • Budowanie portfolio procesów
 • Parafraza celów strategicznych
 • Budowanie celów wspólnych dla procesów
 • Kierunki vs. Wskaźniki vs. cele
 • Krytyczne czynniki sukcesu
 • Wyznaczanie KPI’s – Kluczowych wskaźników efektywności
 • Definiowanie celów indywidualnych
 • Moderowanie warsztatów kaskadowania i komunikacji strategii
 • Kaskadowanie w zespołach zdalnych
 • Case studies kaskadowania

 

ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Skaskadowanie celów strategicznych do poziomu celów wspólnych i celów indywidualnych dla wybranego procesu w firmie.

 • Prezentacja dotychczasowych osiągnięć w ramach zadań praktycznych
 • Moderowana dyskusja, feedback grupy, wymiana doświadczeń
 • Rekomendacje dla końcowej obrony pracy

ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Prezentacja dotychczasowej pracy i feedback grupy wynikami pracy.

 • 4 poziomy zdolności do adaptacji
 • Incydentalne usprawnienia vs. system rozwiązywania problemów
 • 3 elementy zarządzania wizualnego
 • Boardmeetingi cykl: CEL, WYNIK, KAIZEN
 • Hour by hour cykl: CEL, WYNIK,  PROBLEM
 • X + 2 – Performance Management System
 • Jak poprzez system rozwiązywania problemów pozbyć się silosów
 • Tablice indywidualne vs. Tablica wspólna
 • Tablica zarządu – dla celów strategicznych
 • Narzędzia do pracy zdalnej
 • Boardmeetingi
 • Case studies systemu rozwiązywania problemów

ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Siatka spotkań wybranego obszaru.

 • 7 krok kaskadowania i komunikacji strategii czyli 5R – efektywne zespoły
 • System Boardmeetingów zdalnych
 • Feedback do osób prowadzących
 • Boardmeetingi, cykl: CEL, WYNIK, KAIZEN,
  w praktyce
 • Skuteczny Boardmeeting: częstotliwość, agenda, zasady/reguły
 • Plan wdrożenia Boardmeetingów
  w organizacji
 • Boardmeeting w biurze, zdalny i hybrydowy

ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Nagranie z przeprowadzonego Boardmeetingu docelowego.

 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie
 • Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy


ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Sesja obaw.

 • Fazy budowania zespołu według Tuckmana
 • Zachowania Lidera działające wspomagająco i destrukcyjnie
 • Metody udzielania feedbacku i feed forward
 • Ustalanie celów indywidualnych metodą GROW
 • Podejmowanie decyzji (indywidualnie i zespołowo) jako element integracji zespołu (macierz stanfordzka, pytania kartezjańskie)
 • Efektywne zespoły według Lencioniego
 • Koło konfliktu Moore’a – rodzaje i podłoża konfliktów
 • 5 stylów zarządzania konfliktem


ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Wnioski dotyczące najczęściej zgłaszanych obaw. Dodatkowo sugestie/pomysły, metody wyeliminowania obaw.

 • Value Proposition Canvas jako narzędzie analizy potrzeb klientów – rozwinięcie Business Model Canvas
 • Korzyści wykorzystania modelu w nowych i działających biznesach
 • Segmenty Value Proposition Canvas
 • Kluczowe pytania w procesie tworzenia wizualizacji modelu biznesowego
 • Jak prowadzić warsztat tworzenia Value Proposition Canvas
 • Ćwiczenia praktyczne


ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Klient zewnętrzny, klient wewnętrzny, pracownik.

 • Prezentacja dotychczasowych osiągnięć w ramach zadań praktycznych
 • Moderowana dyskusja, feedback grupy, wymiana doświadczeń
 • Rekomendacje dla końcowej obrony pracy


ZADANIE DO CERTYFIKACJI:
Prezentacja dotychczasowej pracy i feedback grupy.

Przykładowe materiały – demo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Lean Leadership Guide Book

Wraz z programem otrzymasz dostęp do Lean Leadership Guide Book – praktycznego podręcznika dla liderów.

Lean Leadership Guide Book zawiera m.in: praktyczne wskazówki, techniki i narzędzia potrzebne w pracy lidera, gotowe rozwiązania, templaty, check listy oraz procesy i instrukcje, które od razu można wykorzystać w codziennej pracy.

Zdobędziesz wiedzę od Ekspertów oraz Praktyków 

Certyfikaty, które potwierdzą Twoje kompetencje:

Certyfikat Strategic Transformation Manager

Certyfikat Lean Black Belt®

Warunkiem uzyskania certyfikatu Strategic Transformation Manager jest frekwencja w zaplanowanych modułach (możliwość nieobecności tylko na 2 modułach tj. na jednym zjeździe), realizacja zadań do certyfikacji zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego.

Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań do certyfikacji zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną).

Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 250 000 złotych.

Certyfikat, który potwierdzi Twoje kompetencje:

Certyfikat Strategic Transformation Manager

Warunkiem uzyskania certyfikatu Strategic Transformation Manager jest frekwencja w zaplanowanych modułach (możliwość nieobecności tylko na 2 modułach tj. na jednym zjeździe), realizacja zadań do certyfikacji zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego.

Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Certyfikat Lean Black Belt®

Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań do certyfikacji zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną).

Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

Warunki certyfikacji

90%

90% obecności oraz realizacja co najmniej 3 zadań  praktycznych

250 000 PLN

Wygenerowanie oszczędności
min. 250.000 zł na / rok

90%

Zdanie egzaminu teoretycznego
na poziomie min. 90%

Skuteczna transformacja

Obrona pracy certyfikacyjnej

Indywidualne
konsultacje

Podczas trwania programu zapewniamy specjalną opiekę trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji
Lean Black Belt – Strategic Transformation Manager.

Posłuchaj case study - Skuteczna transformacja całej organizacji

Opinie o programach

Zaufali nam:

Cena programu:

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie.

19 997 pln netto

PRE SALE 16 997 pln netto

Najniższa cena z 30 dni: 16 997 pln netto

ONE PAGER DLA PRZEŁOŻONEGO

Pobierz przygotowany przez nas dokument, który możesz przesłać do swojego szefa.

E-MAIL DO PRZEŁOŻONEGO

Zobacz szablon wiadomości e-mail, do której możesz dołączyć one-pager.

Najczęściej zadawane pytania

Lean Black Belt® to certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym. Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc m.in: tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności w organizacji, kaskadować cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s, budować system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia. Uczestnicy będą musieli zaprezentować MY LEAN JOURNEY plan transformacji w kierunku Strategii Lean. W efekcie zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji. Ponad 52% menedżerów, którzy pomyślnie ukończyli programy rozwojowe realizowane przez Leanpassion awansuje lub przejmuję nowy zakres odpowiedzialności w swoich organizacjach w ciągu 12 miesięcy od zakończenia programu.

Jakiej inwestycji czasowej wymaga ode mnie Lean Black Belt? Program trwa 8 miesięcy i składa się z 12 merytorycznych modułów. Struktura nauki poszczególnych modułów opiera się o harmonogram sześciu dwudniowych zjazdów stacjonarnych w siedzibie firmy Leanpassion w Warszawie.

 1. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania praktycznego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 2. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu 

Spotkania nie będą nagrywane i udostępniane na platformie.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 250.000 złotych. Uczestnicy przy wsparciu instruktorów Leanpassion stworzą My Lean Journey – plan transformacji w kierunku 5 kroków Strategii Lean.

 • Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym
 • Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności
 • Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s
 • Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji
 • Stworzysz MY LEAN JOURNEY – plan transformacji w kierunku Strategii Lean
 • Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Podczas trwania programu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty: Certyfikat Lean Black Belt® Jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów lean na świecie poświadczający nabycie praktycznych umiejętności Lean. Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 250 000 złotych.

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 250.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 90 / 100 punktów


Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach, realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Trenerzy programu pomogą Tobie w zrealizowaniu warunków certyfikacji w podejściu indywidualnym.

Certyfikując się na Lean Black Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe, a Twoja firma zyskuje skutecznego Menedżera oraz dodatkowo zarabia 250.000 PLN w skali roku.

Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych, by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w ratach. Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas [email protected] i niczym się nie przejmuj.

Jesteśmy skuteczni

w rozwijaniu liderów, zespołów i organizacji

18 lat na rynku

Wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: efektywność procesów, zaangażowanie pracowników, wzrost firmy, zdolność do adaptacji

Autorzy 5 kroków strategii Lean

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

700+ transformacji

1000+ Klientów

Na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, …

Jesteśmy skuteczni

W podnoszeniu efektywności procesów i zaangażowania zespołu

18 lat na rynku

Wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: efektywność procesów, zaangażowanie pracowników, wzrost firmy, zdolność do adaptacji

Autorzy 5 kroków strategii Lean

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

700+ transformacji

1000+ Klientów

Na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, …

Leanpassion sp. z o. o. +48 22 435 79 40 [email protected] Komitetu Obrony Robotników 48 02 – 146 Warszawa

NIP: 521 359 58 82   REGON: 142843263 
KRS: 0000379846

Kontakt Tomasz Kielek
[email protected] +48 519 400 319

Kontakt
Tomasz Kielek
[email protected]
+48 519 400 319

NIP: 521 359 58 82   REGON: 142843263   KRS: 0000379846

2023 © Leanpassion Sp. z o.o.

Otrzymaj wycenę indywidualną

Picture of Katarzyna Mickiewicz

Katarzyna Mickiewicz

Partner & Head of Delivery

Kasia specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych wspierających optymalizację procesów w firmach usługowych. Jako długoletni trener prowadzi szkolenia z zakresu praktycznych i prawnych uwarunkowań transportu kontenerów na morzu oraz obsługi klienta – budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami innych, standardy obsługi. Przez 20 lat była związana z branżą transportu morskiego kontenerowego i intermodalnego pomagając swoim klientom stworzyć optymalne procesy przepływu transportu.

Picture of Tymoteusz Myśliwiec

Tymoteusz Myśliwiec

Transformation Manager

Znany jest z analitycznego umysłu; w życiu zawodowym i prywatnym bliska jest mu zasada: „Mówię to, co myślę – robię to, co mówię. Fakty zamiast opinii.” Klienci, z którymi współpracuje najczęściej utożsamiają jego postawę z inną wartością LP: „Inspiruję empatią, entuzjazmem i zaangażowaniem”. Od 2015 roku związany z Leanpassion. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera w transformacjach takich klientów jak Infosys, Carrefour, Wavin, Stock, Amway, a jego działania przyniosły ponad 20% wzrostu i marży w niespełna rok.

Picture of Krzysztof Maruszewski

Krzysztof Maruszewski

Transformation Consultant

Swoją drogę zawodową związał z obszarem konsultingowo – doradczym, ponieważ lubi zmienne środowisko pracy oraz docenia możliwość uczestniczenia w budowaniu kultury organizacyjnej klientów z różnych branż. Przeprowadził ponad 500 dni warsztatowych oraz zmieniał kulturę organizacyjną dla ponad 50 klientów z różnych branż. Przebył następujące szkolenia (poparte certyfikatami). Lean Six Sigma Green Belt Training, Wykorzystanie programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem z elementami MSA, Six Sigma – Wybrane narzędzia Black Belt – Change Acceleration Program, Lean Manufacturing, Project Management, Innovation Training (GE EMEA London), Service2Sales.

Picture of Grażyna Potwora

Grażyna Potwora

Transformation Expert

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim, Jest konsultantem Lean Management. Od prawie 22 lat pracuje jako Project Manager i Senior Expert w transformacjach procesów produkcyjnych i usługowych. Lubi także trenować i przygotowywać nowe produkty treningowe. Specjalizuje się w narzędziach Lean i w miękkich elementach transformacji Lean.

Picture of Łukasz Baj

Łukasz Baj

Transformation Manager / Trainer

Łukasz buduje prawdziwe, długoterminowe relacje zarówna z menadżerami, pracownikami, jak i partnerami biznesowymi w oparciu o wsparcie, szacunek i zaufanie. Ważnym elementem, na który zwraca uwagę podczas wdrożeń, jest trwałość budowanych rozwiązań oraz świadomość liderów w ciągłym podnoszeniu efektywności procesów i ludzi. Jest certyfikowanym trenerem biznesu prowadzącym warsztaty z metodologii LEAN oraz z kompetencji społecznych i menadżerskich.