Certyfikowany program rozwojowy online

Zdobędziesz umiejętności i narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej transformacji strategicznej w Twojej organizacji.

Uzyskasz prestiżowy certyfikat i znajdziesz się w gronie ponad 3500 ekspertów. 

Znajdziesz sięw społeczności najlepszych liderów z możliwością nieustannej interakcji i wymiany codziennych doświadczeń.

Start programu: Październik 2021

O PROGRAMIE

Lean Black Belt® to 10 miesięczny certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 100.000 złotych.

10 MIESIĘCY INTENSYWNEJ NAUKI Z NAJLEPSZYMI

13 MODUŁÓW MERYTORYCZNYCH

+ zadania praktyczne

48H

dodatkowych materiałów narzędziowych

12 ZJAZDÓW LIVE

z instruktorami

10 MIESIĘCY

intensywny certyfikowany program

2 CERTYFIKATY

Lean Strategy Expert
oraz Lean Black Belt®

SPOŁECZNOŚĆ NAJLEPSZYCH LIDERÓW

możliwość interakcji
i wymiany doświadczeń

CO ZYSKASZ

W trakcie programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację strategiczną w swojej organizacji.

Indywidualne Konsultacje Online

Podczas trwania programu zapewniamy specjalną opiekę trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji
Lean Black Belt.

JEDEN PROGRAM ROZWOJOWY, DWA CERTYFIKATY

Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach (możliwość nieobecności tylko na jednym), realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Certyfikat Lean Black Belt®

Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

WARUNKI CERTYFIKACJI

100%

uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym

100 000 PLN

wygenerowanie oszczędności min. 100.000 zł na / rok (potwierdzenie przez Członka Zarządu)

90 pkt

zdanie egzaminu teoretycznego min. 90 / 100 punktów

PDCA

W pełni przeprowadzony i zakończony eksperyment w cyklu PDCA

PROGRAM POPROWADZĄ PRAKTYCY LEAN

Radosław Drzewiecki

Członek Zarządu, założyciel Leanpassion

Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open University, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu oraz Porsche Akademie Stuttgart. 

Maciej Molczyk

Partner

Mimo ponad dziesięciu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możliwość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Od 2009 roku związany z Leanpassion. Przeprowadził już ponad 30 zakończonych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw i zachowań.

Tymoteusz Myśliwiec

Transformation Manager

Znany jest z analitycznego umysłu; w życiu zawodowym i prywatnym bliska jest mu zasada: „Mówię to, co myślę — robię to, co mówię. Fakty zamiast opinii.” Klienci, z którymi współpracuje najczęściej utożsamiają jego postawę z inną wartością LP: „Inspiruję empatią, entuzjazmem i zaangażowaniem”. Od 2015 roku związany z Leanpassion. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera w transformacjach takich klientów jak Infosys, Carrefour, Wavin, Stock, Amway, a jego działania przyniosły ponad 20% wzrostu marży w niespełna rok.

Katarzyna Mickiewicz

partner & head of delivery

Kasia specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych wspierających optymalizację procesów w firmach usługowych. Jako długoletni trener prowadzi szkolenia z zakresu praktycznych i prawnych uwarunkowań transportu kontenerów na morzu oraz obsługi klienta – budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami innych, standardy obsługi. Przez 20 lat była związana z branżą transportu morskiego kontenerowego i intermodalnego pomagając swoim klientom stworzyć optymalne procesy przepływu towarów.

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY DEMO

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Dlaczego Lean się nie wdraża
 • Mity na temat Lean
 • 5 patologii biznesowych
 • Lean vs. narzędzia lean vs.
 • kultura lean vs. strategia lean
 • 5 kroków strategii lean
 • Nadanie sensu istnienia
 • Zbudowanie poczucia przynależności
 • Uprawomocnienie oraz odpowiedzialność
 • Świadome przywództwo
 • Praca = praca + doskonalenie
  Warunki docelowe vs. Zadania
 • Audyt strategii lean
 • Case studies transformacji 5 kroków

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność przeprowadzenia audytu strategii lean
 • Zrozumienie 5 kroków oraz pracy na warunkach docelowych
 • Zadanie praktyczne

 • Audyt strategii lean własnej organizacji

 • Zbudowanie potrzeby pracy nad misją, wizją i celami
 • Sens istnienia i poczucie przynależności jako warunki docelowe
 • 4 elementy kontekstu biznesowego – Misja, wizja, cele strategiczne, wartości
 • Dlaczego istniejemy? Do czego dążymy? Jak to zmierzymy?
 • Jak wyznaczać cele dla całej organizacji – 4 perspektywy strategiczne
 • Zebranie informacji zwrotnej od pracowników
 • Wartości i zachowania – Jak będziemy współpracować ze sobą na co dzień?
 • Wartości DNA oraz aspiracyjne
 • Zaangażowanie zespołu w tworzenie wartości i zachowań
 • Wizualizacja misji, wizji, celów strategicznych oraz wartości
 • Weryfikacja warunków docelowych dla sensu istnienia oraz poczucia przynależności
 • Case studies – sens istnienia oraz poczucie przynależności

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie prototypu misji, wizji, celów oraz wartości i zachowań
 • Leadership 734 – wstęp
 • 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii
 • Budowanie portfolio procesów
 • Parafraza celów strategicznych
 • Budowanie celów wspólnych dla procesów
 • Kierunki vs. Wskaźniki vs. cele
 • Krytyczne czynniki sukcesu
 • Wyznaczanie KPI’s – Kluczowych wskaźników efektywności
 • Definiowanie celów indywidualnych
 • 5R – efektywne zespoły
 • Moderowanie warsztatów kaskadowania i komunikacji strategii
 • Kaskadowanie w zespołach zdalnych
 • Case studies kaskadowania oraz 5R dla branż

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność kaskadowania i komunikacji strategii
 • Umiejętność przeprowadzania sesji kaskadowania oraz tworzenia
  kontraktów 5R

Zadanie praktyczne

Skaskadowanie celów strategicznych do poziomu celów wspólnych i celów indywidualnych dla wybranego procesu w firmie.

 • 4 poziomy zdolności do adaptacji
 • Incydentalne usprawnienia vs. system rozwiązywania problemów
 • 3 elementy zarządzania wizualnego
 • Boardmeetingi – cykl: CEL 🠖 WYNIK 🠖 KAIZEN
 • Hour by hour – cykl: CEL 🠖
 • WYNIK 🠖 PROBLEM
  Tu i teraz – lider w GEMBA
 • X + 2 – Performance
 • Management System
 • Jak poprzez system rozwiązywania problemów pozbyć się silosów w firmie?
 • Tablice indywidualne vs. tablica wspólna
 • Tablica zarządu – dla celów strategicznych
 • System boardmeetingów zdalnych
 • Narzędzia do pracy zdalnej
 • Feedback do osób prowadzących
 • Boardmeetingi
  Case studies systemu rozwiązywania problemów

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność zaprojektowania i wdrożenia kompleksowego systemu rozwiązywania problemów
 • Umiejętność dopasowania poziomu zdolności do adaptacji do specyfiki
  branży i procesów

Zadanie praktyczne

Zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania wynikami pracy dla całej organizacji – Performance Management System.

 • 4 etapy rozwoju ludzi i zespołów
 • Role w firmie
 • Rola zespołu lean
 • Role w procesie
 • Matryca RACI
 • Matryca kompetencji
 • Wskaźnik pokrycia matrycy kompetencji – %PMK
 • Jak zbudować matryce kompetencji w całej organizacji?
 • Indywidualny i zespołowy plan rozwoju
 • Weryfikacja pokrycia matrycy kompetencji
 • Podsumowanie planu rozwoju oraz rozmowy feedbackowe
 • Lider w Gemba – Dialog Mentor 🠖 Uczeń
 • Case studies ról oraz matryc kompetencji

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność stworzenia ról dla całej firmy oraz ról procesowych
 • Umiejętność tworzenia systemu matryc kompetencji dla całej organizacji

Zadanie praktyczne

Stworzenie ról w firmie.

 • Wdrożenie lean vs. transformacja w kierunku strategii lean
 • Odwrócona piramida przywództwa
 • Praca na warunkach docelowych
 • Jak stworzyć plan transformacji w kierunku strategii lean?
 • Wyniki – stan obecny
  GCHP (Growth, Changeability, Happiness, Productivity) – 4 perspektywy strategiczne
 • Wyznaczanie celów biznesowych dla transformacji
 • Audyt 5 patologii biznesowych
 • Wyznaczanie warunków docelowych
 • Plan działań w celu realizacji warunków docelowych
 • Role dla poszczególnych szczebli organizacji podczas transformacji
 • Case studies – przykłady planów transformacji oraz Lean
 • Business Plan

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność stworzenia kompleksowego planu transformacji w kierunku strategii lean

Zadanie praktyczne

Stworzenie planu transformacji dla całej firmy w kierunku osiągnięcia 5 warunków docelowych

 • Matryca interesariuszy w transformacji
 • Plan komunikacji bezpośredniej
 • Podstawy wystąpień publicznych
 • Praca z kamerą, światło, dźwięk, …
 • Spotkanie ze wszystkimi pracownikami „Townhall
 • Meeting” stacjonarnie
  oraz zdalnie
 • Podstawy narzędzi pracy zdalnej – Teams, Zoom, Google, Mural, …
 • Empatia, Mikro-zamknięcia, parafraza, dyskusja – jak budować zaangażowanie podczas komunikacji bezpośredniej
 • 12 miesięcy plan komunikacji transformacji lean
 • Role w komunikacji dla poszczególnych szczebli organizacyjnych
 • 5R – poziom dla całej organizacji
 • Jak zbierać regularny feedback od pracowników odnośnie transformacji?
 • Wirtualne sposoby komunikacji wizualnej
 • Case studies komunikacji transformacji lean

Zdobyte kompetencje:


 • Umiejętność stworzenia matrycy komunikacji transformacji
 • Podstawowe umiejętności wystąpień publicznych – stacjonarnie oraz zdalnie

Zadanie praktyczne

Stworzenie matrycy komunikacji transformacji w organizacji

 • Świadomość roli pracowników i liderów w ciągłym doskonaleniu procesów
 • Lean vs. Narzędzia lean vs.
 • Kultura Lean vs. Strategia Lean
 • 5 elementów Strategii Lean
 • Wartość dodana, marnotrawstwo oczywiste oraz marnotrawstwo ukryte
 • Uprawomocnienie do identyfikowania i eliminacji marnotrawstwa
 • 9 typów marnotrawstwa
 • Nauka kwestionowania Status Quo
 • Jak angażować pracowników w codzienną identyfikację marnotrawstw oraz poszukiwanie rozwiązań problemów?
 • One Step Ahead – rekonesans przed analizą
 • Jak wybrać proces do usprawnień

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność identyfikacji marnotrawstwa oraz wartości dodanej w procesie
 • Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi analizy przerwań w procesie

Zadanie praktyczne

Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji.

 • Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie
 • Jak określić potencjał do wzrostu efektywności kosztowej organizacji?
 • Budowanie konsensusu z zespołem
 • Mapowanie procesu:
 1. Identyfikacja portfolio procesów / matryca rodziny produktów
 2. SIPOC
 3. VSM / Makigami
Zdobyte kompetencje:
 • Umiejętność identyfikowania obszaru z potencjałem do wzrostu efektywności
 • Umiejętność identyfikowania obszaru z potencjałem do wzrostu efektywności
 • Umiejętność dopasowania rodzaju mapowania do specyfiki branży

 

Zadanie praktyczne

Stworzenie mapy wybranego procesu.

 • Szczegółowa analiza efektywności i jakości procesów i zespołów
 • Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy:
 1. Analiza Cycle Time vs. Takt Time 
 2. Audyt pracy standaryzowanej (SWCS/SWS)
 3. Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS/ODIL
 4. Span of Control – efektywność struktury organizacyjnej
 5. Analiza przerwań

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność wyliczania potencjału do wzrostu efektywności procesu i zespołu
 • Umiejętność doboru narzędzi analitycznych do specyfiki branży

Zadanie praktyczne

Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych.

 
 • Metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Schemat FPR – Fakty,
 • Przyczyny, Rozwiązania
 • Narzędzia Problem Solving: 5W+1H, 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, FTA, Burza mózgów, PVA
 • Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów
 • Projektowanie stanu przyszłego
 • Eksperymenty PDCA
 • Problem Solving w zdalnych zespołach
 • Lean Action Workout

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność moderowania sesji „Problem Solving”
 • Umiejętność projektowania stanu przyszłego i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA

Zadanie praktyczne

Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl Problem Solving.

 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie
 • Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Etapy formowania zespołu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy
 • Mapa kluczowych interesariuszy

Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość złożoności procesu i dynamiki zmian organizacyjnych: kontekst racjonalny, emocjonalny i relacyjny
 • Rozwój umiejętności i warsztatu pracy w zakresie efektywnego i skutecznego przeprowadzania zmian w organizacji

Zadanie praktyczne: 

Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę.

 • Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
 • Top 10 oczekiwań pracowników względem lidera 2020
 • Spotkania Boardmeeting’s jako element pracy Lidera (stacjonarnie i zdalnie)
 • Performance Management
 • System – zarządzanie wynikami pracy
 • Cykl cel – wynik – kaizen

Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość oczekiwań pracowników względem pracodawcy oraz bezpośredniego przełożonego
 • Zdolność do zaprojektowania i uruchomienia systemu zarządzania efektywnością pracy
  Wypracowanie własnego stylu pracy lidera

Zadanie praktyczne: 

Przygotowanie prezentacji do certyfikacji wraz z tablicą do boardmeetingów zawierającą cykl PDCA.

Moduł I
5 Kroków Strategii Lean

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Audyt strategii lean własnej organizacji

Moduł II
Misja, wizja, wartości, cele strategiczne - sens istnienia, poczucie przynależności

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie prototypu misji, wizji, celów oraz wartości i zachowań

Moduł III
Kaskadowanie i Komunikacja Strategii

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Skaskadowanie celów strategicznych do poziomu celów wspólnych i celów indywidualnych dla wybranego procesu w firmie.

Moduł IV
System Zarządzania Wynikami Pracy

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania wynikami pracy dla całej organizacji – Performance Management System.

Moduł V
Role oraz Matryce Kompetencji

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie ról w firmie.

Moduł VI
2 do 3-letni Plan Transformacji Lean - Lean Transformation Roadmap

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie planu transformacji dla całej firmy w kierunku osiągnięcia 5 warunków docelowych

Moduł VII
Komunikacja Transformacji
w organizacji

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie matrycy komunikacji transformacji w organizacji

Moduł VIII
Strategia Lean

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji.

Moduł IX
Diagnoza Stanu Obecnego cz. 1

 • Identyfikacja portfolio procesów / matryca rodziny produktów
 • SIPOC
 • VSM / Makigami

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie mapy wybranego procesu.

Moduł X
Diagnoza Stanu Obecnego cz. 2

 • Analiza Cycle Time vs. Takt Time 
 • Audyt pracy standaryzowanej (SWCS/SWS)
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS/ODIL
 • Span of Control – efektywność struktury organizacyjnej
 • Analiza przerwań

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych.

Moduł XI
Problem Solving oraz Future State

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl Problem Solving.

Moduł XII
Zarządzanie Zmianą

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne: 

Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę.

Moduł XIII
Leadership 734

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne: 

Przygotowanie prezentacji do certyfikacji wraz z tablicą do boardmeetingów zawierającą cykl PDCA.

OPINIE

ZAUFALI NAM

Ile to kosztuje?

34491 zł netto

CENA PROMOCYJNA 19 997 zł netto

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie. 

START III EDYCJI: Październik 2021

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW LEAN GREEN BELT

+ 7 MODUŁÓW =

Absolwenci Programu Lean Green Belt mogą podwyższyć swoje kompetencje
i awansować do stopnia Lean Black Belt realizując dodatkowo 7 modułów z poziomu Strategic Transformation.

7 MODUŁÓW

merytorycznych
+ zadania praktyczne

6 MIESIĘCY

intensywny certyfikowany program

80 +

materiałów video

2 CERTYFIKATY

Lean Strategy Expert
oraz Lean Black Belt®

7 LEKCJI LIVE

z instruktorami

PODZIAŁ NA GRUPY

branżowe
możliwość interakcji i wymiany doświadczeń

Cena dla absolwentów Lean Green Belt

4997 zł netto

Najczęściej zadawane pytania:

Lean Black Belt® to 10 miesięczny certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym. Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc m.in: tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności w organizacji, kaskadować cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s, budować system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia, stworzyć LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji. Ponad 42% menedżerów, którzy pomyślnie ukończyli programy rozwojowe realizowane przez Leanpassion awansuje lub przejmuję nowy zakres odpowiedzialności w swoich organizacjach w ciągu 12 miesięcy od zakończenia programu.

Jakiej inwestycji czasowej wymaga ode mnie Lean Black Belt? Program jest prowadzony w 100% online, trwa 10 miesięcy i składa się z 13 merytorycznych modułów, start programu został zaplanowany na listopad 2020. Struktura nauki poszczególnych modułów składa się z 3 etapów: Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion na otwarcie każdego modułu.

 1. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania praktycznego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 2. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu Sesje live będą odbywały się w grupach branżowych.

Wszystkie sesje live będą nagrywane i udostępniane na platformie.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 100.000 złotych. Uczestnicy przy wsparciu instruktorów Leanpassion tworzą Lean Transformation Road Map, 2-3 letni plan transformacji w kierunku 5 kroków Strategii Lean.

 • Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym
 • Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności
 • Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s
 • Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji
 • Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean
 • Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Podczas trwania programu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty: Certyfikat Lean Black Belt® Jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów lean na świecie poświadczający nabycie praktycznych umiejętności Lean. Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 100.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 90 / 100 punktów
 • W pełni przeprowadzony i zakończony eksperyment w cyklu PDCA


Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach, realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w Lean.

Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie nauczysz się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzać Twoją firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

Powinieneś natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

Certyfikując się na Lean Black Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe a Twoja firma zyskuje skutecznego leanowca oraz dodatkowo zarabia 100.000 PLN w skali roku. Tak więc program zwraca się ponad 10-krotnie.

Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w ratach.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas t.kielek@leanpassion.pl i niczym się nie przejmuj.

Tak, jest taka możliwość. Sprawdź  Program Certyfikujący lub skontaktuj się bezpośrednio:

Kamil Pękala +48 726 207 324, k.pekala@leanpassion.pl 

w podnoszeniu efektywności procesów i zaangażowania zespołu

16 LAT NA RYNKU

wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: wzrost biznesu, zwinność, satysfakcja i zaangażowanie, wzrost zysku

450+ KLIENTÓW

na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, ...

350+ TRANSFORMACJI

150+ w produkcji oraz 200+ w usługach

AUTORZY 5 KROKÓW STRATEGII LEAN

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

Leanpassion sp. z o. o.

T: +48 22 435 79 40
E: info@leanpassion.pl

Komitetu Obrony Robotników 48
02 – 146 Warszawa
NIP 521 359 58 82
Regon: 142843263
KRS: 0000379846

Polityka prywatności