Kontakt

kontakt Lean Black Belt®

Galeria

Program LEAN BLACK BELT ®

MODUŁ I – BUDOWANIE STRATEGII LEAN 2 dni
 • LEAN, KULTURA LEAN, STRATEGIA LEAN - RÓŻNICE
 • 5 KROKÓW PROCESU BUDOWANIA STRATEGII LEAN
 • KONTEKST BIZNESOWY
 • KIERUNEK – WIZJA LEAN
 • KONSENSUS
 • MY LEAN JOURNEY
 • MODEL DOSKONALENIA / MODEL zarządzania
2 tygodnie PRACA INDYWIDULANA 1 – ZROZUMIENIE KONTEKSTU BIZNESOWEGO ORAZ WYZNACZENIE KIERUNKU
MODUŁ II – KONSENUS DOT. STATUS QUO – METODY I NARZĘDZIA KOMPLEKSOWEJ ANALIZY I DOKUMENTACJI STANU OBECNGEO (10 NARZĘDZI)2 dni
 • KONSENSUS VS ANALIZA STANU OBECNEGO
 • DOKUMENTACJA STANU OBECNEGO
 • METODY USTALANIA KONSENSUSU
 • KALKULACJE FINANSOWE STRAT W PROCESACH
 • MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I NIEPRODUKCYJNYCH
3 tygodnie PRACA INDYWIDUALNA 2 – USTALENIE KONSENSUSU DLA WYBRANEGO PROCESU BIZNESOWEGO
OBRONA PRAC (PRACA INDYWIDULANA 1 + PRACA INDYWIDUALNA 2) 1 DZIEŃ – OBRONY PRAC
MODUŁ III – WARTOŚĆ DLA KLIENTA & WSPÓLNE CELE 2 dni
 • METODY DEFINIOWANIA WARTOŚCI DLA KLIENTA
 • ROZSZERZONE MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI
 • 7 KROKÓW KASKADOWANIA I KOMUNIKACJI STRATEGII
 • EKSPERYMENTY PTCA
2 tygodnie PRACA INDYWIDUALNA 3 – KIERUNEK & WSPÓLNE CELE

USTALENIE WSPÓLNYCH CELÓW ORAZ 5R DLA WYBRANYCH PROCESÓW
OBRONA PRAC (PRACA INDYWIDUALNA 3) 1 DZIEŃ – obrony UCZESTNIKÓW PROGRAMU
MODUŁ IV – MY LEAN JOURNEY – FUNDAMENT STRATEGII LEAN 2 dni
 • 3 ELEMENTY ZARZĄDZANIA WIZUALNEGO
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMU WIZUALNEGO REALIZUJĄCEGO CYKL DOSKONALENIA
 • BOARDMEETINGI
 • ROZWÓJ LUDZI I ZESPOŁÓW
 • MATRYCE KOMPETENCJI
 • LEAN MODEL OFFICE / PRODUCTION
4 tygodnie PRACA INDYWIDUALNA 4 – WDROŻENIE WIZUALNYCH TABLIC

WDROŻENIE SYSTEMU WIZUALIZACJI WYNIKÓW W OPARCIU O WSPÓLNE CELE ORAZ 5R, WARUNEK DOCELOWY: UZYSKANIE 5/12 PKT AUDYTU ZARZĄDZANIA WIZUALNEGO
OBRONA PRAC (PRACA INDYWIDUALNA 4) 1 DZIEŃ – obrony UCZESTNIKÓW PROGRAMU
MODUŁ V – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ORAZ NARZĘDZIA PROBLEM SOLVING DLA LEAN BLACK BELT® S 2 dni
 • PROGRAM ZARZĄDZANIA ZMIANĄ DLA LEAN BLACK BELT® S
 • NARZĘDZIA PROBLEM SOLVING
MODUŁ VI – GEMBA COACHING 1 2 dni
 • POSTAWA LEAN LIDERA KAŻDEGO DNIA
 • DIALOG MENTOR - UCZEŃ
 • PDCA VS PTCA
 • 4 ZASADY IDŹ I ZOBACZ
 • 6 ZASAD IDŹ I NAUCZAJ
2 tygodnie PRACA INDYWIDUALNA 5 – GEMBA COACHING 1
MODUŁ VII – GEMBA COACHING 2 2 dni
 • DIALOG MENTOR - UCZEŃ (ZAAWANSOWANY)
 • JAK NAUCZAĆ PDCA / SDCA
 • MODELE DOSKONALENIA
 • PDCA/PTCA, SDCA, LEAN ACTION WORKOUT, AUTOMATYZACJA, INNOWACJA
 • MODELE COACHINGU
2 tygodnie PRACA INDYWIDUALNA 6 – GEMBA COACHING 2
OBRONA PRAC (PRACA INDYWIDUALNA 5 ORAZ 6) 1 DZIEŃ – obrony UCZESTNIKÓW PROGRAMU
MODUŁ VIII – NARZĘDZIA LEAN BLACK BELT® – PRZEPŁYW I STABILIZACJA PROCESÓW 3 dni, Infosys
3-DNIOWE WARSZTATY ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI LEAN BLACK BELT®
 • ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA LEAN BLACK BELT®
 • NARZĘDZIA DOBRANE DO POTRZEB BIZNESOWYCH I ROZWOJOWYCH GRUPY
 • METODY PRZEPŁYWU I STABILIZACJI PROCESU
 • LEAN ACTION WORKOUT
2 tygodnie PRACA INDYWIDUALNA 7 – NARZĘDZIA LEAN BLACK BELT®

STWORZENIE MAP FUTURE STATE DLA WYBRANEGO PROCESU/ÓW ORAZ WERYFIKACJA USTALONYCH WSPÓLNYCH CELÓW, 5R, WIZUALNEGO SYSTEMU
OBRONA PRAC (PRACA INDYWIDUALNA 7) 1 DZIEŃ – obrony UCZESTNIKÓW PROGRAMU
MODUŁ IX – TOTAL COST REDUCTION 2 dni
METODY REDUKCJI KOSZTÓW W OPARCIU O METODOLOGIĘ TCR – TOTAL COST REDUCTION
 • REDUKCJA KOSZTÓW VS REDUKCJA LUDZI
 • TYPY KOSZTÓW ZMIENNYCH I STAŁYCH
 • SEGMENTACJA I WARTOŚCIOWANIE PROJEKTÓW
 • MATRYCA PVA (PROJECT VALUE ASSESSMENT)
 • TYPY PROJEKTÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI REDUKCJI KOSZTÓW
 • ZARZĄDZANIE INTERESARIUSZAMI W PROJEKTACH REDUKCJI KOSZTÓW
MODUŁ X – ZGŁASZANIE INICJATYW MY LEAN JOURNEY – NA PODSTAWIE FUTURE STATE 2 dni
 • STWORZENIE KARTY PROJEKTU MLJ W OPARCIU O METODOLOGIĘ GCP (GLOBAL, COMMUNICATION, PEOPLE)
 • KALKULACJA BENEFITÓW PROJEKTU
 • ANALIZA RYZYK ORAZ SEGMENTACJA
 • ZATWIERDZENIE PROJEKTÓW ZGODNIE Z POZIOMEM RYZYKA ORAZ ŚCIEŻKI AKCEPTACJI
 • NADANIE STATUSU ACTIVE
COACHING PROJEKTÓW
ok. 9-12 miesięcy
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU LEAN BLACK BELT®
EGZAMIN ORAZ OBRONA PROJEKTÓW MY LEAN JOURNEY – ongoing

Program Lean Black Belt ® - lean strategy expert

Najbardziej wymagający i zarazem prestiżowy program certyfikujący Lean Management w Polsce

Korzyści

 • Grupa do 14 uczestników
 • Ponad 30 narzędzi oraz technik eksperta strategii LEAN
 • ROI (na uczestnika) – 3-4 miesiące
 • 80% w GEMBA
 • 2 certyfikaty – LEAN BLACK BELT ® (objęty ochroną patentową Z-413288)
  oraz
  LEAN STRATEGY EXPERT
  *min. 100.000 PLN oszczędności zatwierdzonych przez służby finansowe firmy uczestnika

80% PROGRAMU REALIZOWANE W GEMBA

 • WARSZTATY REALIZOWANE NA TERENIE 4 FIRM
  – PARTNERÓW LEANPASSION
 • praktycy z ponad 10-letnim doświadczeniem wdrożeniowym
 • INDYWIDUALNY COACHING PROJEKTOWY

zasady

 • Czas trwania: 8-10 miesięcy / Certyfikacja ok. 1 rok
 • Zasada 0 power pointa, TRENINGI ZAMIAST SZKOLEŃ
 • Miejsce: wewnętrznie na terenie firmy, zewnętrznie na terenach firm partnerskich
 • Nominalna cena programu 25 000 PLN
  + indywidualny coaching w cenie (24 godziny)


Warunki certyfikacji

 • Warunki certyfikacji LEAN BLACK BELT
  100% frekwencji, obronione 100% prac indywidulanych, obroniony my lean journey, 100.000 PLN oszczędności* oraz zdany egzamin

 

 • Warunki certyfikacji LEAN STRATEGY EXPERT
  90% frekwencji, obronione 90% prac indywidulanych, obroniony my lean journey, przeprowadzony LEAN ACTION WORKOUT dla min. 30 uczestników wraz z treningami oraz zdany egzamin
W ramach programu gwarantujemy między innymi
Certyfikat
Lean
 Black Belt®
Certyfikat
Lean
 Strategy Expert
230
godzin na uczestnika
c z a s trwania 7 miesięcy warsztaty
na terenie
f i r m
ponad
60 dni pracy własnej