Certyfikowany program rozwojowy online

Zdobędziesz umiejętności i narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej transformacji 5 kroków Strategii Lean w Twojej organizacji.

Uzyskasz prestiżowy certyfikat i znajdziesz się w gronie ponad 3500 ekspertów. 

Otrzymasz indywidualny feedback oraz możliwość interakcji na każdym etapie programu.

Start programu: Marzec 2021

O PROGRAMIE

Lean Black Belt® to 10 miesięczny certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 100.000 złotych.

10 MIESIĘCY INTENSYWNEJ NAUKI Z NAJLEPSZYMI

13 MODUŁÓW MERYTORYCZNYCH

+ zadania domowe

150 +

materiałów video

13 LEKCJI LIVE

z instruktorami

10 MIESIĘCY

intensywny certyfikowany program

2 CERTYFIKATY

Lean Strategy Expert
oraz Lean Black Belt®

PODZIAŁ NA GRUPY BRANŻOWE

możliwość interakcji
i wymiany doświadczeń

WARUNKI CERTYFIKACJI

100%

uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym

100 000 PLN

wygenerowanie oszczędności min. 100.000 zł na / rok (potwierdzenie przez Członka Zarządu)

90 pkt

zdanie egzaminu teoretycznego min. 90 / 100 punktów

CO ZYSKASZ

Podczas 10 miesięcznego programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację 5 kroków Strategii Lean w swojej organizacji.

Indywidualne Konsultacje Online

Podczas trwania programu zapewniamy specjalną opiekę trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji
Lean Black Belt.

JEDEN PROGRAM ROZWOJOWY, DWA CERTYFIKATY

Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach (możliwość nieobecności tylko na jednym), realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Certyfikat Lean Black Belt®

Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

PROGRAM POPROWADZĄ PRAKTYCY LEAN

Radosław Drzewiecki

Członek Zarządu, założyciel Leanpassion

Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open University, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu oraz Porsche Akademie Stuttgart. 

Maciej Molczyk

Partner

Mimo ponad dziesięciu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możliwość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Od 2009 roku związany z Leanpassion. Przeprowadził już ponad 30 zakończonych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw i zachowań.

Tymoteusz Myśliwiec

Transformation Manager

Znany jest z analitycznego umysłu; w życiu zawodowym i prywatnym bliska jest mu zasada: „Mówię to, co myślę — robię to, co mówię. Fakty zamiast opinii.” Klienci, z którymi współpracuje najczęściej utożsamiają jego postawę z inną wartością LP: „Inspiruję empatią, entuzjazmem i zaangażowaniem”. Od 2015 roku związany z Leanpassion. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera w transformacjach takich klientów jak Infosys, Carrefour, Wavin, Stock, Amway, a jego działania przyniosły ponad 20% wzrostu marży w niespełna rok.

Katarzyna Mickiewicz

partner & head of delivery

Kasia specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych wspierających optymalizację procesów w firmach usługowych. Jako długoletni trener prowadzi szkolenia z zakresu praktycznych i prawnych uwarunkowań transportu kontenerów na morzu oraz obsługi klienta – budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami innych, standardy obsługi. Przez 20 lat była związana z branżą transportu morskiego kontenerowego i intermodalnego pomagając swoim klientom stworzyć optymalne procesy przepływu towarów.

OPINIE

ZAUFALI NAM

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY DEMO

ZAKRES MERYTORYCZNY

Moduł I
5 Kroków Strategii Lean

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Audyt strategii lean własnej organizacji

Moduł II
Misja, wizja, wartości, cele strategiczne - sens istnienia, poczucie przynależności

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Stworzenie prototypu misji, wizji, celów oraz wartości i zachowań

Moduł III
Kaskadowanie i Komunikacja Strategii

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Skaskadowanie celów strategicznych do poziomu celów wspólnych i celów indywidualnych dla wybranego procesu w firmie.

Moduł IV
System Zarządzania Wynikami Pracy

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania wynikami pracy dla całej organizacji – Performance Management System.

Moduł V
Role oraz Matryce Kompetencji

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Stworzenie ról w firmie.

Moduł VI
2 do 3-letni Plan Transformacji Lean - Lean Transformation Roadmap

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Stworzenie planu transformacji dla całej firmy w kierunku osiągnięcia 5 warunków docelowych

Moduł VII
Komunikacja Transformacji
w organizacji

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Stworzenie matrycy komunikacji transformacji w organizacji

Moduł VIII
Strategia Lean

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji.

Moduł IX
Diagnoza Stanu Obecnego cz. 1

 • Identyfikacja portfolio procesów / matryca rodziny produktów
 • SIPOC
 • VSM / Makigami

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Stworzenie mapy wybranego procesu.

Moduł X
Diagnoza Stanu Obecnego cz. 2

 • Analiza Cycle Time vs. Takt Time 
 • Audyt pracy standaryzowanej (SWCS/SWS)
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS/ODIL
 • Span of Control – efektywność struktury organizacyjnej
 • Analiza przerwań

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych.

Moduł XI
Problem Solving oraz Future State

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl Problem Solving.

Moduł XII
Zarządzanie Zmianą

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę.

Moduł XIII
Leadership 734

Zdobyte kompetencje:

Zadanie domowe: 

Przygotowanie prezentacji do certyfikacji wraz z tablicą do boardmeetingów zawierającą cykl PDCA.

Ile to kosztuje?

34491 zł netto

CENA PROMOCYJNA 15 997 zł netto

Pamiętaj, że wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie. 

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW LEAN GREEN BELT

+ 7 MODUŁÓW =

Absolwenci Programu Lean Green Belt mogą podwyższyć swoje kompetencje
i awansować do stopnia Lean Black Belt realizując dodatkowo 7 modułów z poziomu Strategic Transformation.

7 MODUŁÓW

merytorycznych
+ zadania domowe

6 MIESIĘCY

intensywny certyfikowany program

80 +

materiałów video

2 CERTYFIKATY

Lean Strategy Expert
oraz Lean Black Belt®

7 LEKCJI LIVE

z instruktorami

PODZIAŁ NA GRUPY

branżowe
możliwość interakcji i wymiany doświadczeń

Cena dla absolwentów Lean Green Belt

4997 zł netto

Najczęściej zadawane pytania:

Lean Black Belt® to 10 miesięczny certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym. Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc m.in: tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności w organizacji, kaskadować cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s, budować system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia, stworzyć LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji. Ponad 42% menedżerów, którzy pomyślnie ukończyli programy rozwojowe realizowane przez Leanpassion awansuje lub przejmuję nowy zakres odpowiedzialności w swoich organizacjach w ciągu 12 miesięcy od zakończenia programu.

Jakiej inwestycji czasowej wymaga ode mnie Lean Black Belt? Program jest prowadzony w 100% online, trwa 10 miesięcy i składa się z 13 merytorycznych modułów, start programu został zaplanowany na listopad 2020. Struktura nauki poszczególnych modułów składa się z 3 etapów: Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion na otwarcie każdego modułu.

 1. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania domowego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 2. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu Sesje live będą odbywały się w grupach branżowych.


Wszystkie sesje live będą nagrywane i udostępniane na platformie.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 100.000 złotych. Uczestnicy przy wsparciu instruktorów Leanpassion tworzą Lean Transformation Road Map, 2-3 letni plan transformacji w kierunku 5 kroków Strategii Lean.

 • Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym
 • Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności
 • Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s
 • Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji
 • Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean
 • Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Podczas trwania programu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty: Certyfikat Lean Black Belt® Jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów lean na świecie poświadczający nabycie praktycznych umiejętności Lean. Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 100.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 90 / 100 punktów


Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach, realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w Lean.

Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie nauczysz się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzać Twoją firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

Powinieneś natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

Certyfikując się na Lean Black Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe a Twoja firma zyskuje skutecznego leanowca oraz dodatkowo zarabia 100.000 PLN w skali roku. Tak więc program zwraca się ponad 10-krotnie.

Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w 4, nieoprocentowanych ratach.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas a.nowak@leanpassion.pl i niczym się nie przejmuj.

Tak, jest taka możliwość. Sprawdź  Program Certyfikujący lub skontaktuj się bezpośrednio:

Kamil Pękala +48 726 207 324, k.pekala@leanpassion.pl 

w podnoszeniu efektywności procesów i zaangażowania zespołu

16 LAT NA RYNKU

wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: wzrost biznesu, zwinność, satysfakcja i zaangażowanie, wzrost zysku

450+ KLIENTÓW

na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, ...

350+ TRANSFORMACJI

150+ w produkcji oraz 200+ w usługach

AUTORZY 5 KROKÓW STRATEGII LEAN

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

Leanpassion sp. z o. o.

T: +48 22 435 79 40
E: info@leanpassion.pl

Komitetu Obrony Robotników 48
02 – 146 Warszawa
NIP 521 359 58 82
Regon: 142843263
KRS: 0000379846

Polityka prywatności