Certyfikowany program rozwojowy online

Zdobędziesz umiejętności i narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej transformacji strategicznej w Twojej organizacji.

Uzyskasz prestiżowy certyfikat i znajdziesz się w gronie ponad 3500 ekspertów. 

Znajdziesz się w społeczności najlepszych liderów z możliwością nieustannej interakcji i wymiany codziennych doświadczeń.

Start 3 edycji: Październik 2021

O PROGRAMIE

Lean Black Belt® to 10 miesięczny certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 100.000 złotych.

10 MIESIĘCY INTENSYWNEJ NAUKI Z NAJLEPSZYMI

12 MODUŁÓW MERYTORYCZNYCH

+ zadania praktyczne

48H

dodatkowych materiałów narzędziowych

12 ZJAZDÓW LIVE

z instruktorami

10 MIESIĘCY

intensywny certyfikowany program

2 CERTYFIKATY

Lean Strategy Expert
oraz Lean Black Belt®

SPOŁECZNOŚĆ NAJLEPSZYCH LIDERÓW

możliwość interakcji
i wymiany doświadczeń

CO ZYSKASZ

W trakcie programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację strategiczną w swojej organizacji.

Indywidualne Konsultacje Online

Podczas trwania programu zapewniamy specjalną opiekę trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji
Lean Black Belt.

JEDEN PROGRAM ROZWOJOWY, DWA CERTYFIKATY

Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach (możliwość nieobecności tylko na jednym), realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Certyfikat Lean Black Belt®

Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

WARUNKI CERTYFIKACJI

100%

uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym

100 000 PLN

wygenerowanie oszczędności min. 100.000 zł na / rok (potwierdzenie przez Członka Zarządu)

90 pkt

zdanie egzaminu teoretycznego min. 90 / 100 punktów

SKUTECZNA TRANSFORMACJA

jako obrona pracy certyfikacyjnej

3 EDYCJA ZE SPECJALNYM UDZIAŁEM:

RADOSŁAW DRZEWIECKI

Członek Zarządu, założyciel Leanpassion

Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open University, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu oraz Porsche Akademie Stuttgart. 

VITAL HEYNEN

Trener reprezentacji polskich siatkarzy

Przez wiele lat jeden z czołowych siatkarzy reprezentacji Belgii, po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem. W tej roli zdobył dziesiątki medali. Poza licznymi klubami w całej Europie prowadził reprezentację Niemiec (2012-2016), z którą zdobył historyczny awans na IO 2012 oraz wygrał brązowy medal MŚ 2014.

Od 2018 jest selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą obronił mistrzostwo świata w 2018 i zdobył trzy medale w 2019 w trzech różnych imprezach. W tym samym roku jego podopieczni wywalczyli także awans na igrzyska olimpijskie w Tokio. Oprócz reprezentacji Polski Heynen prowadzi obecnie jedną z czołowych drużyn klubowych świata – włoską Sir Safety Perugia.

ŁUKASZ KRUCZEK

Trener reprezentacji Polski

kobiet w skokach narciarskich


Trener skoków narciarskich – klasa mistrzowska, zdobywca dwukrotnie tytułu trenera roku w Polsce (2013, 2014), trener główny reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich

w Sochi (2 złote medale Kamila Stocha), zdobywca wraz z drużyną pierwszego medalu Mistrzostw Świata w konkursie drużynowym. Pasjonat ciągłego doskonalenia.

MACIEJ ROBAKIEWICZ

Trener, konsultant coach

Wierzy, że wraz ze zmianami w otaczającym świecie, szybko zmienia się sposób naszej komunikacji. Tylko bezwzględna wiara w sens i całkowite skupienie się na ludziach, do których mówimy, dają szansę realnego wpływu. Maciej nazywa to “Komunikacją na 100%”.

Jest absolwentem PWSFTViT w Łodzi oraz Szkoły Trenerów TROP (Certyfikat TROP),  Szkoły Coachów TROP ( Certyfikat TROP).  Jako trener wierzy, że wszystko zaczyna się od poprawnej komunikacji i że dobrze użyte słowo kształtuje rzeczywistość . W prowadzonych szkoleniach łączy bogate doświadczenie aktorskie z nowoczesnymi technikami stosowanymi we współczesnej edukacji w biznesie.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, wyrazistości osobistej, wystąpień publicznych, nieformalnego wywierania wpływu, kształtowania wizerunku i sprzedaży.

IZABELA KAZIMIERSKA

TRENER, COACH, MEDIATOR

Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując ponad 12 lat w międzynarodowych korporacjach takich jak RJR Tobacco, Polpharma, Janssen – Cilag i Sandoz Polska. Od 2009 r pracuje jako trener oraz coach. 

Wierzy, że ludzie uczą się najefektywniej, kiedy mogą doświadczyć i zderzają własne przekonania z nową, inną perspektywą. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji liderskich i wdrażania zmian w organizacjach. Prowadzę szkolenia i warsztaty w obszarach przywództwa,  zarządzania, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów.  Rozwija i szkoli trenerów i coachów. 

Od 2013 roku prowadzi Pracownię Narzędzi dla Oświaty – inspirując narzędziami i metodami wykorzystywanymi w biznesie nauczycieli, dyrektorów szkół i psychologów.

KLAUS LYCK PETERSEN

Subject Matter Expert

Jest zapalonym pasjonatem Lean, który od ponad

20 lat wspomaga organizację w przeprowadzeniu transformacji strategicznych. Na co dzień inspiruje organizację do ciągłego kwestionowania status quo.

Jego motto to „każdego dnia uczysz się czegoś nowego”.

W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu silnych Liderów  i przeprowadzaniu pracowników przez ciężki proces zmian, pozwala mu to na realizację skutecznych transformacji wraz z widocznymi wynikami w P&L. W 2010 roku prowadzona transformacja przez Klausa w firmie Solar, została uznan za najlepszy program Lean w Danii.

TRENERZY 3 EDYCJI

Katarzyna Mickiewicz

partner & head of delivery

Grażyna Potwora

Transformation Expert

Tymoteusz Myśliwiec

Transformation Manager

Anna Morzy-Brzosko

Transformation Consultant

Krzysztof Maruszewski

Transformation Consultant

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

Transformation manager

Łukasz Baj

Transformation Manager/Trainer

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY DEMO

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Dlaczego Lean się nie wdraża
 • Mity na temat Lean
 • 5 patologii biznesowych
 • Lean vs. narzędzia lean vs. kultura lean vs. strategia lean
 • 5 kroków strategii lean
 • Nadanie sensu istnienia
 • Zbudowanie poczucia przynależności
 • Uprawomocnienie oraz odpowiedzialność
 • Świadome przywództwo
 • Praca = praca + doskonalenie
 • Warunki docelowe vs. Zadania
 • Audyt strategii lean
 • Case studies transformacji 5 kroków

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność przeprowadzenia audytu strategii lean
 • Zrozumienie 5 kroków oraz pracy na warunkach docelowych

Zadanie do certyfikacji: 

 • Audyt strategii lean własnej organizacji

 • Zbudowanie potrzeby pracy nad misją, wizją i celami
 • Sens istnienia i poczucie przynależności jako warunki docelowe
 • 4 elementy kontekstu biznesowego – Misja, wizja, cele strategiczne, wartości
 • Dlaczego istniejemy? Do czego dążymy? Jak to zmierzymy?
 • Jak wyznaczać cele dla całej organizacji – 4 perspektywy strategiczne
 • Zebranie informacji zwrotnej od pracowników
 • Wartości i zachowania – Jak będziemy współpracować ze sobą na co dzień?
 • Wartości DNA oraz aspiracyjne
 • Zaangażowanie zespołu w tworzenie wartości i zachowań
 • Wizualizacja misji, wizji, celów strategicznych oraz wartości
 • Weryfikacja warunków docelowych dla sensu istnienia oraz poczucia przynależności
 • Case studies – sens istnienia oraz poczucie przynależności

 

Zdobyte kompetencje:

Zadanie do certyfikacji:

 • Stworzenie prototypu misji, wizji, celów oraz wartości i zachowań
 • Konsensus vs. Diagnoza stanu obecnego
 • Fazy budowania konsensusu
 • Definiowanie procesów, portfel procesów / rodziana produktów z perspektywy wartości dla Klienta
 • Business model Canvas
 • Narzędzia i techniki mapowania procesów: SIPOC, Makigami, VSM
 • Narzędzia i techniki budowania konsensusu
 • Selekcja i wybór usprawnień do wdrożenia oraz zarządzanie eksperymentem PDCA
 • Rola lidera w eksperymentach PDCA

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność wyliczania potencjału do wzrostu efektywności procesu i zespołu
 • Umiejętność doboru narzędzi analitycznych do specyfiki branży

 

Zadanie do certyfikacji:

 • Analiza portfolio procesów
 
 • Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
 • Top 10 oczekiwań pracowników względem lidera 2020
 • Spotkania Boardmeeting’s jako element pracy Lidera (stacjonarnie i zdalnie)
 • Performance Management
 • Cykl cel – wynik – kaizen

 

Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość oczekiwań pracowników względem pracodawcy oraz bezpośredniego przełożonego
 • Zdolność do zaprojektowania i uruchomienia systemu zarządzania efektywnością pracy
  Wypracowanie własnego stylu pracy lidera

 

Zadanie do certyfikacji: 

 • Prototyp tablicy boardmeetingowej realizującej cykl CEL-WYNIK-KAIZEN 
 • Leadership 734 – wstęp
 • 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii
 • Budowanie portfolio procesów
 • Parafraza celów strategicznych
 • Budowanie celów wspólnych dla procesów
 • Kierunki vs. Wskaźniki vs. cele
 • Krytyczne czynniki sukcesu
 • Wyznaczanie KPI’s – Kluczowych wskaźników efektywności
 • Definiowanie celów indywidualnych
 • 5R – efektywne zespoły
 • Moderowanie warsztatów kaskadowania i komunikacji strategii
 • Kaskadowanie w zespołach zdalnych
 • Case studies kaskadowania oraz 5R dla branż

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność kaskadowania i komunikacji strategii
 • Umiejętność przeprowadzania sesji kaskadowania oraz tworzenia
  kontraktów 5R

 

Zadaniedo certyfikacji: 

 • Skaskadowanie celów strategicznych do poziomu celów wspólnych i celów indywidualnych dla wybranego procesu w firmie.
 • 4 poziomy zdolności do adaptacji
 • Incydentalne usprawnienia vs. system rozwiązywania problemów
 • 3 elementy zarządzania wizualnego
 • Boardmeetingi – cykl: CEL 🠖 WYNIK 🠖 KAIZEN
 • Hour by hour – cykl: CEL 🠖WYNIK 🠖 PROBLEM
 • Tu i teraz – lider w GEMBA
 • X + 2 – Performance Management System
 • Jak poprzez system rozwiązywania problemów pozbyć się silosów w firmie?
 • Tablice indywidualne vs. tablica wspólna
 • Tablica zarządu – dla celów strategicznych
 • System boardmeetingów zdalnych
 • Narzędzia do pracy zdalnej
 • Feedback do osób prowadzących Boardmeetingi
 • Case studies systemu rozwiązywania problemów

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność zaprojektowania i wdrożenia kompleksowego systemu rozwiązywania problemów
 • Umiejętność dopasowania poziomu zdolności do adaptacji do specyfiki
  branży i procesów

 

Zadanie do certyfikacji:

 • Zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania wynikami pracy dla całej organizacji – Performance Management System.
 • 4 etapy rozwoju ludzi i zespołów
 • Role w firmie
 • Rola zespołu lean
 • Role w procesie
 • Matryca RACI
 • Matryca kompetencji
 • Wskaźnik pokrycia matrycy kompetencji – %PMK
 • Jak zbudować matryce kompetencji w całej organizacji?
 • Indywidualny i zespołowy plan rozwoju
 • Weryfikacja pokrycia matrycy kompetencji
 • Podsumowanie planu rozwoju oraz rozmowy feedbackowe
 • Lider w Gemba – Dialog Mentor 🠖 Uczeń
 • Case studies ról oraz matryc kompetencji

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność stworzenia ról dla całej firmy oraz ról procesowych
 • Umiejętność tworzenia systemu matryc kompetencji dla całej organizacji

 

Zadanie do certyfikacji:

 • Stworzenie ról w firmie
 • Wdrożenie lean vs. transformacja w kierunku strategii lean
 • Odwrócona piramida przywództwa
 • Praca na warunkach docelowych
 • Jak stworzyć plan transformacji w kierunku strategii lean?
 • Wyniki – stan obecny
 • GCHP (Growth, Changeability, Happiness, Productivity) – 4 perspektywy strategiczne
 • Wyznaczanie celów biznesowych dla transformacji
 • Audyt 5 patologii biznesowych
 • Wyznaczanie warunków docelowych
 • Plan działań w celu realizacji warunków docelowych
 • Jak zbierać regularny feedback od pracowników odnośnie transformacji?
 • 5R – poziom dla całej organizacji
 • 12 miesięczny plan komunikacji transformacji lean
 • Case studies – przykłady planów transformacji i komunikacji oraz Lean Business Plan

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność stworzenia kompleksowego planu transformacji w kierunku strategii lean

 

Zadanie do certyfikacji:

 • Stworzenie planu transformacji dla całej firmy w kierunku osiągnięcia 5 warunków docelowych
 • Matryca interesariuszy w transformacji
 • Plan komunikacji bezpośredniej
 • Podstawy wystąpień publicznych
 • Praca z kamerą, światło, dźwięk, …
 • Spotkanie ze wszystkimi pracownikami „Townhall Meeting” stacjonarnie oraz zdalnie
 • Podstawy narzędzi pracy zdalnej – Teams, Zoom, Google, Mural, …
 • Empatia, Mikro-zamknięcia, parafraza, dyskusja – jak budować zaangażowanie podczas komunikacji bezpośredniej
 • Role w komunikacji dla poszczególnych szczebli organizacyjnych
 • Wirtualne sposoby komunikacji wizualnej

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność stworzenia matrycy komunikacji transformacji
 • Podstawowe umiejętności wystąpień publicznych – stacjonarnie oraz zdalnie

 

Zadanie do certyfikacji:

 • Stworzenie matrycy komunikacji transformacji w organizacji
 • Metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania
 • Narzędzia Problem Solving: 5W+1H, 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, FTA, Burza mózgów, PVA
 • Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów
 • Projektowanie stanu przyszłego
 • Eksperymenty PDCA
 • Problem Solving w zdalnych zespołach
 • Lean Action Workout

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność moderowania sesji „Problem Solving”
 • Umiejętność projektowania stanu przyszłego i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA

 

Zadanie  do certyfikacji:

 • Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl Problem Solving.
 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie
 • Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy

 

Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość złożoności procesu i dynamiki zmian organizacyjnych: kontekst racjonalny, emocjonalny i relacyjny
 • Rozwój umiejętności i warsztatu pracy w zakresie efektywnego i skutecznego przeprowadzania zmian w organizacji

 

Zadanie do certyfikacji:

 • Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę.
 • Fazy budowania zespołu według Tuckmana
 • Zachowania Lidera działające wspomagająco i destrukcyjnie
 • Metody udzielania feedbacku i feed forward
 • Ustalanie celów indywidualnych metodą GROW
 • Podejmowanie decyzji (indywidualnie i zespołowo) jako element integracji zespołu (macierz stanfordzka, pytania kartezjańskie)
 • Efektywne zespoły według Lencioniego 
 • Koło konfliktu Moore’a – rodzaje i podłoża konfliktów
 • 5 stylów zarządzania konfliktem (TKI)

Zdobyte kompetencje:

 •  umiejętność rozpoznawania fazy rozwoju zespołu i zastosowanie odpowiednich wspomagających technik menedżerskich 

 • znajomość technik udzielania informacji zwrotnej i dostosowywania ich do sytuacji 

 • zrozumienie istoty coachingu menedżerskiego 

 • umiejętność praktycznego zastosowania przedstawianych narzędzi do diagnozowania obszarów problematycznych i podejmowanie decyzji na ich podstawie 

 • umiejętność rozpoznania dysfunkcji w zespole i jak im zapobiegać/ jak je eliminować 

 • samoświadomość w kontekście preferowanych sposobów rozwiązywania konfliktów i konsekwencji ich stosowania

Zadanie do certyfikacji:

 • Stworzenie praktycznego planu pracy z zespołem i konkretnymi osobami z zespołu z wykorzystaniem poznanych technik

Moduł I
5 Kroków Strategii Lean

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Audyt strategii lean własnej organizacji

Moduł II
Misja, wizja, wartości, cele strategiczne - sens istnienia, poczucie przynależności

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie prototypu misji, wizji, celów oraz wartości i zachowań

Moduł III
Kaskadowanie i Komunikacja Strategii

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Skaskadowanie celów strategicznych do poziomu celów wspólnych i celów indywidualnych dla wybranego procesu w firmie.

Moduł IV
System Zarządzania Wynikami Pracy

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania wynikami pracy dla całej organizacji – Performance Management System.

Moduł V
Role oraz Matryce Kompetencji

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie ról w firmie.

Moduł VI
2 do 3-letni Plan Transformacji Lean - Lean Transformation Roadmap

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie planu transformacji dla całej firmy w kierunku osiągnięcia 5 warunków docelowych

Moduł VII
Komunikacja Transformacji
w organizacji

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie matrycy komunikacji transformacji w organizacji

Moduł VIII
Strategia Lean

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji.

Moduł IX
Diagnoza Stanu Obecnego cz. 1

 • Identyfikacja portfolio procesów / matryca rodziny produktów
 • SIPOC
 • VSM / Makigami

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Stworzenie mapy wybranego procesu.

Moduł X
Diagnoza Stanu Obecnego cz. 2

 • Analiza Cycle Time vs. Takt Time 
 • Audyt pracy standaryzowanej (SWCS/SWS)
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS/ODIL
 • Span of Control – efektywność struktury organizacyjnej
 • Analiza przerwań

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych.

Moduł XI
Problem Solving oraz Future State

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne

Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl Problem Solving.

Moduł XII
Zarządzanie Zmianą

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne: 

Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę.

Moduł XIII
Leadership 734

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne: 

Przygotowanie prezentacji do certyfikacji wraz z tablicą do boardmeetingów zawierającą cykl PDCA.

OPINIE O PROGRAMACH

ZAUFALI NAM

Ile to kosztuje?

29 991 zł netto

CENA PROMOCYJNA do 31 sierpnia 2021

 13 997 zł netto 

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą     i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie. 

 START 3 EDYCJI – Październik 2021

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW LEAN GREEN BELT

+ 7 MODUŁÓW =

Absolwenci Programu Lean Green Belt mogą podwyższyć swoje kompetencje
i awansować do stopnia Lean Black Belt realizując dodatkowo 7 modułów z poziomu Strategic Transformation.

7 MODUŁÓW

merytorycznych
+ zadania praktyczne

6 MIESIĘCY

intensywny certyfikowany program

80 +

materiałów video

2 CERTYFIKATY

Lean Strategy Expert
oraz Lean Black Belt®

7 LEKCJI LIVE

z instruktorami

PODZIAŁ NA GRUPY

branżowe
możliwość interakcji i wymiany doświadczeń

Cena dla absolwentów Lean Green Belt

4997 zł netto

Najczęściej zadawane pytania:

Lean Black Belt® to 10 miesięczny certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym. Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc m.in: tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności w organizacji, kaskadować cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s, budować system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia, stworzyć LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji. Ponad 52% menedżerów, którzy pomyślnie ukończyli programy rozwojowe realizowane przez Leanpassion awansuje lub przejmuję nowy zakres odpowiedzialności w swoich organizacjach w ciągu 12 miesięcy od zakończenia programu.

Jakiej inwestycji czasowej wymaga ode mnie Lean Black Belt? Program jest prowadzony w 100% online, trwa 10 miesięcy i składa się z 12 merytorycznych modułów, start programu został zaplanowany na październik 2021. Struktura nauki poszczególnych modułów składa się z 3 etapów: Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion na otwarcie każdego modułu.

 1. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania praktycznego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 2. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu Sesje live będą odbywały się w grupach branżowych.

Wszystkie sesje live będą nagrywane i udostępniane na platformie.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 100.000 złotych. Uczestnicy przy wsparciu instruktorów Leanpassion tworzą Lean Transformation Road Map, 2-3 letni plan transformacji w kierunku 5 kroków Strategii Lean.

 • Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym
 • Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności
 • Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s
 • Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji
 • Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean
 • Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Podczas trwania programu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty: Certyfikat Lean Black Belt® Jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów lean na świecie poświadczający nabycie praktycznych umiejętności Lean. Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 100.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 90 / 100 punktów


Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach, realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Trenerzy programu pomogą Tobie w zrealizowaniu warunków certyfikacji w podejściu indywidualnym. 

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w Lean.

Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie nauczysz się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzać Twoją firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

Powinieneś natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

Certyfikując się na Lean Black Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe, a Twoja firma zyskuje skutecznego leanowca oraz dodatkowo zarabia 100.000 PLN w skali roku. 

Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w ratach.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas [email protected] i niczym się nie przejmuj.

Tak, jest taka możliwość. Sprawdź  Program Certyfikujący lub skontaktuj się bezpośrednio:

Kamil Pękala +48 726 207 324, [email protected] 

w podnoszeniu efektywności procesów i zaangażowania zespołu

16 LAT NA RYNKU

wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: wzrost biznesu, zwinność, satysfakcja i zaangażowanie, wzrost zysku

450+ KLIENTÓW

na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, ...

350+ TRANSFORMACJI

150+ w produkcji oraz 200+ w usługach

AUTORZY 5 KROKÓW STRATEGII LEAN

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

Leanpassion sp. z o. o.

T: +48 22 435 79 40
E: [email protected]

Komitetu Obrony Robotników 48
02 – 146 Warszawa
NIP 521 359 58 82
Regon: 142843263
KRS: 0000379846

Polityka prywatności

Kontakt: 

Tomasz Kielek

[email protected]

+48 519 400 319