Start 3 edycji - Październik 2021

Certyfikowany program rozwojowy online

Zdobędziesz umiejętności i narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej transformacji strategicznej w Twojej organizacji. Uzyskasz prestiżowy certyfikat i znajdziesz się w gronie ponad 3500 ekspertów. Znajdziesz się w społeczności najlepszych liderów z możliwością nieustannej interakcji i wymiany codziennych doświadczeń.

Przykładowy tytuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Przykładowy tytuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Przykładowy tytuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

O naszym programie

Lean Black Belt® to 10 miesięczny certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym. Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 100.000 złotych.

12 modułów merytorycznych
+ zadania praktyczne

48 godzin dodatkowych
materiałów narzędziowych

12 zjazdów LIVE
z naszymi instruktorami

10 miesięcy intensywnej
nauki z najlepszymi

2 certyfikaty
Lean Strategy Expert oraz
 Lean Black Belt®

Społeczność najlepszych liderów
możliwość interakcji i wymiany doświadczeń

W trakcie programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację strategiczną w swojej organizacji.

Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym

Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności

Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI’s

Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników  w  proces ciągłego doskonalenia

Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP,
2-3 letni plan transformacji w kierunku
Strategii Lean

Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji

Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP,
2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean

Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności

Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym

Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI’s

Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników  w  proces ciągłego doskonalenia

Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji

Co zyskasz?

W trakcie programu przeprowadzisz samodzielnie kompleksową transformację strategiczną w swojej organizacji.

Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym

Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności

Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI‘s

Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia

Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji

Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean

Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Indywidualne konsultacje online

Podczas trwania programu zapewniamy specjalną opiekę trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji Lean Black Belt.
Jeden program rozwojony, dwa certyfikaty

Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach (możliwość nieobecności tylko na jednym), realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych […]

Certyfikat Lean Black Belt®

Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu […]

Warunki certyfikacji

100%

Uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym.

100 000 PLN

Wygenerowanie oszczędności
min. 100.000 zł na / rok

90 punktów

Zdanie egzaminu teoretycznego
 min. 90 / 100 punktów

Skuteczna transformacja

Samodzielnie przeprowadzona kompleksowa transformacja strategiczna

3 edycja ze specjalnym udziałem
Trenerzy 3 edycji
Katarzyna Mickiewicz

Katarzyna Mickiewicz

Partner & Head of Delivery

Grażyna Potwora

Grażyna Potwora

Transformation Expert

Tymoteusz Myśliwiec

Tymoteusz Myśliwiec

Transformation Manager

Anna Morzy-Brzosko

Anna Morzy-Brzosko

Transformation Consultant

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

Konsultant LeanPassion

Łukasz Baj

Łukasz Baj

Transformation Manager / Trainer

Krzysztof Maruszewski

Krzysztof Maruszewski

Transformation Consultant

Przykładowe materiały demo​

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Zakres merytoryczny​
 • Dlaczego Lean się nie wdraża
 • Mity na temat Lean
 • 5 patologii biznesowych
 • Lean vs. narzędzia lean vs. kultura lean vs. strategia lean
 • 5 kroków strategii lean
 • Nadanie sensu istnienia
 • Zbudowanie poczucia przynależności
 • Uprawomocnienie oraz odpowiedzialność
 • Świadome przywództwo
 • Praca = praca + doskonalenie
  Warunki docelowe vs. Zadania
 • Audyt strategii lean
 • Case studies transformacji 5 kroków


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność przeprowadzenia audytu strategii lean
 • Zrozumienie 5 kroków oraz pracy na warunkach docelowych


Zadanie praktyczne: 

 • Audyt strategii lean własnej organizacji
 • Zbudowanie potrzeby pracy nad misją, wizją i celami
 • Sens istnienia i poczucie przynależności jako warunki docelowe
 • 4 elementy kontekstu biznesowego – Misja, wizja, cele strategiczne, wartości
 • Dlaczego istniejemy? Do czego dążymy? Jak to zmierzymy?
 • Jak wyznaczać cele dla całej organizacji – 4 perspektywy strategiczne
 • Zebranie informacji zwrotnej od pracowników
 • Wartości i zachowania – Jak będziemy współpracować ze sobą na co dzień?
 • Wartości DNA oraz aspiracyjne
 • Zaangażowanie zespołu w tworzenie wartości i zachowań
 • Wizualizacja misji, wizji, celów strategicznych oraz wartości
 • Weryfikacja warunków docelowych dla sensu istnienia oraz poczucia przynależności
 • Case studies – sens istnienia oraz poczucie przynależności

 

Zdobyte kompetencje:

Zadanie praktyczne: 

 • Stworzenie prototypu misji, wizji, celów oraz wartości i zachowań
 • Szczegółowa analiza efektywności i jakości procesów i zespołów
 • Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy:
 • Analiza Cycle Time vs. Takt Time
 • Audyt pracy standaryzowanej (SWCS/SWS)
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS/ODIL
 • Span of Control – efektywność struktury organizacyjnej
 • Analiza przerwań

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność wyliczania potencjału do wzrostu efektywności procesu i zespołu
 • Umiejętność doboru narzędzi analitycznych do specyfiki branży

 

Zadanie praktyczne:

 • Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych.
 
 • Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
 • Top 10 oczekiwań pracowników względem lidera 2020
 • Spotkania Boardmeeting’s jako element pracy Lidera (stacjonarnie i zdalnie)
 • Performance Management
 • System – zarządzanie wynikami pracy
 • Cykl cel – wynik – kaizen

 

Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość oczekiwań pracowników względem pracodawcy oraz bezpośredniego przełożonego
 • Zdolność do zaprojektowania i uruchomienia systemu zarządzania efektywnością pracy
  Wypracowanie własnego stylu pracy lidera

Zadanie praktyczne: 

 • Przygotowanie prezentacji do certyfikacji wraz z tablicą do boardmeetingów zawierającą cykl PDCA.
 • Leadership 734 – wstęp
 • 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii
 • Budowanie portfolio procesów
 • Parafraza celów strategicznych
 • Budowanie celów wspólnych dla procesów
 • Kierunki vs. Wskaźniki vs. cele
 • Krytyczne czynniki sukcesu
 • Wyznaczanie KPI’s – Kluczowych wskaźników efektywności
 • Definiowanie celów indywidualnych
 • 5R – efektywne zespoły
 • Moderowanie warsztatów kaskadowania i komunikacji strategii
 • Kaskadowanie w zespołach zdalnych
 • Case studies kaskadowania oraz 5R dla branż

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność kaskadowania i komunikacji strategii
 • Umiejętność przeprowadzania sesji kaskadowania oraz tworzenia
  kontraktów 5R

 

Zadanie praktyczne

 • Skaskadowanie celów strategicznych do poziomu celów wspólnych i celów indywidualnych dla wybranego procesu w firmie.
 • 4 poziomy zdolności do adaptacji
 • Incydentalne usprawnienia vs. system rozwiązywania problemów
 • 3 elementy zarządzania wizualnego
 • Boardmeetingi – cykl: CEL 🠖 WYNIK 🠖 KAIZEN
 • Hour by hour – cykl: CEL 🠖WYNIK 🠖 PROBLEM
 • Tu i teraz – lider w GEMBA
 • X + 2 – Performance Management System
 • Jak poprzez system rozwiązywania problemów pozbyć się silosów w firmie?
 • Tablice indywidualne vs. tablica wspólna
 • Tablica zarządu – dla celów strategicznych
 • System boardmeetingów zdalnych
 • Narzędzia do pracy zdalnej
 • Feedback do osób prowadzących Boardmeetingi
 • Case studies systemu rozwiązywania problemów

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność zaprojektowania i wdrożenia kompleksowego systemu rozwiązywania problemów
 • Umiejętność dopasowania poziomu zdolności do adaptacji do specyfiki
  branży i procesów

 

Zadanie praktyczne: 

 • Zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania wynikami pracy dla całej organizacji – Performance Management System.
 • 4 etapy rozwoju ludzi i zespołów
 • Role w firmie
 • Rola zespołu lean
 • Role w procesie
 • Matryca RACI
 • Matryca kompetencji
 • Wskaźnik pokrycia matrycy kompetencji – %PMK
 • Jak zbudować matryce kompetencji w całej organizacji?
 • Indywidualny i zespołowy plan rozwoju
 • Weryfikacja pokrycia matrycy kompetencji
 • Podsumowanie planu rozwoju oraz rozmowy feedbackowe
 • Lider w Gemba – Dialog Mentor 🠖 Uczeń
 • Case studies ról oraz matryc kompetencji

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność stworzenia ról dla całej firmy oraz ról procesowych
 • Umiejętność tworzenia systemu matryc kompetencji dla całej organizacji

 

Zadanie praktyczne: 

 • Stworzenie ról w firmie
 • Wdrożenie lean vs. transformacja w kierunku strategii lean
 • Odwrócona piramida przywództwa
 • Praca na warunkach docelowych
 • Jak stworzyć plan transformacji w kierunku strategii lean?
 • Wyniki – stan obecny
  GCHP (Growth, Changeability, Happiness, Productivity) – 4 perspektywy strategiczne
 • Wyznaczanie celów biznesowych dla transformacji
 • Audyt 5 patologii biznesowych
 • Wyznaczanie warunków docelowych
 • Plan działań w celu realizacji warunków docelowych
 • Jak zbierać regularny feedback od pracowników odnośnie transformacji?
 • 5R – poziom dla całej organizacji
 • 12 miesięczny plan komunikacji transformacji lean
 • Case studies – przykłady planów transformacji i komunikacji oraz Lean Business Plan

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność stworzenia kompleksowego planu transformacji w kierunku strategii lean

 

Zadanie praktyczne: 

 • Stworzenie planu transformacji dla całej firmy w kierunku osiągnięcia 5 warunków docelowych
 • Matryca interesariuszy w transformacji
 • Plan komunikacji bezpośredniej
 • Podstawy wystąpień publicznych
 • Praca z kamerą, światło, dźwięk, …
 • Spotkanie ze wszystkimi pracownikami „Townhall
 • Meeting” stacjonarnie oraz zdalnie
 • Podstawy narzędzi pracy zdalnej – Teams, Zoom, Google, Mural, …
 • Empatia, Mikro-zamknięcia, parafraza, dyskusja – jak budować zaangażowanie podczas komunikacji bezpośredniej
 • Role w komunikacji dla poszczególnych szczebli organizacyjnych
 • Wirtualne sposoby komunikacji wizualnej

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność stworzenia matrycy komunikacji transformacji
 • Podstawowe umiejętności wystąpień publicznych – stacjonarnie oraz zdalnie

 

Zadanie praktyczne: 

 • Stworzenie matrycy komunikacji transformacji w organizacji
 • Metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania
 • Narzędzia Problem Solving: 5W+1H, 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, FTA, Burza mózgów, PVA
 • Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów
 • Projektowanie stanu przyszłego
 • Eksperymenty PDCA
 • Problem Solving w zdalnych zespołach
 • Lean Action Workout

 

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność moderowania sesji „Problem Solving”
 • Umiejętność projektowania stanu przyszłego i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA

 

Zadanie praktyczne: 

 • Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl Problem Solving.
 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie
 • Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy

 

Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość złożoności procesu i dynamiki zmian organizacyjnych: kontekst racjonalny, emocjonalny i relacyjny
 • Rozwój umiejętności i warsztatu pracy w zakresie efektywnego i skutecznego przeprowadzania zmian w organizacji

 

Zadanie praktyczne: 

 • Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę.
 • Fazy budowania zespołu według Tuckmana
 • Zachowania Lidera działające wspomagająco i destrukcyjnie
 • Metody udzielania feedbacku i feed forward
 • Ustalanie celów indywidualnych metodą GROW
 • Podejmowanie decyzji (indywidualnie i zespołowo) jako element integracji zespołu (macierz stanfordzka, pytania kartezjańskie)
 • Efektywne zespoły według Lencioniego 
 • Koło konfliktu Moore’a – rodzaje i podłoża konfliktów
 • 5 stylów zarządzania konfliktem (TKI)

Zdobyte kompetencje:

 •  umiejętność rozpoznawania fazy rozwoju zespołu i zastosowanie odpowiednich wspomagających technik menedżerskich 

 • znajomość technik udzielania informacji zwrotnej i dostosowywania ich do sytuacji 

 • zrozumienie istoty coachingu menedżerskiego 

 • umiejętność praktycznego zastosowania przedstawianych narzędzi do diagnozowania obszarów problematycznych i podejmowanie decyzji na ich podstawie 

 • umiejętność rozpoznania dysfunkcji w zespole i jak im zapobiegać/ jak je eliminować 

 • samoświadomość w kontekście preferowanych sposobów rozwiązywania konfliktów i konsekwencji ich stosowania

Zadanie praktyczne: 

 • Stworzenie praktycznego planu pracy z zespołem i konkretnymi osobami z zespołu z wykorzystaniem poznanych technik
Opinie o programach
Ile to kosztuje?

Start 3 edycji - Październik 2021

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie.

29 991 zł netto

11 997 zł netto

PRZEDSPRZEDAŻ!
Do 12 lipca 2021

Zaufali nam
Najczęściej zadawane pytania

Lean Black Belt® to 10 miesięczny certyfikowany program rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i jedyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym. Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc m.in: tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności w organizacji, kaskadować cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s, budować system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia, stworzyć LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji. Ponad 42% menedżerów, którzy pomyślnie ukończyli programy rozwojowe realizowane przez Leanpassion awansuje lub przejmuję nowy zakres odpowiedzialności w swoich organizacjach w ciągu 12 miesięcy od zakończenia programu.

Jakiej inwestycji czasowej wymaga ode mnie Lean Black Belt? Program jest prowadzony w 100% online, trwa 10 miesięcy i składa się z 12 merytorycznych modułów, start programu został zaplanowany na październik 2021. Struktura nauki poszczególnych modułów składa się z 3 etapów: Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion na otwarcie każdego modułu.

 1. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania praktycznego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 2. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu Sesje live będą odbywały się w grupach branżowych.

Wszystkie sesje live będą nagrywane i udostępniane na platformie.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia transformacji w organizacji i wygenerowanie oszczędności dla przedsiębiorstwa na poziomie 100.000 złotych. Uczestnicy przy wsparciu instruktorów Leanpassion tworzą Lean Transformation Road Map, 2-3 letni plan transformacji w kierunku 5 kroków Strategii Lean.

 • Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować je w Twoim środowisku biznesowym
 • Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności
 • Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych oraz indywidualnych KPI ‘s
 • Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji
 • Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan transformacji w kierunku Strategii Lean
 • Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę komunikacji transformacji w całej organizacji

Podczas trwania programu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty: Certyfikat Lean Black Belt® Jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów lean na świecie poświadczający nabycie praktycznych umiejętności Lean. Uzyskanie certyfikatu Lean Black Belt® możliwe jest po spełnieniu kilku warunków, w tym frekwencji w zaplanowanych modułach, realizacji zadań domowych zgodnie z przedstawioną na poszczególnych etapach metodyką (100% prac domowych odebranych przez trenera Leanpassion) oraz zaliczeniu egzaminów: merytorycznego (na poziomie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi podczas egzaminu teoretycznego po zakończeniu programu) oraz praktycznego (odbiorze prezentacji z wdrożenia projektu certyfikacyjnego przez komisję egzaminacyjną). Co istotne, do uzyskania certyfikatu Lean Black Belt® niezbędne jest również przygotowanie i zatwierdzenie business case-a, którego wynikiem będą oszczędności dla firmy – zrealizowane lub przewidywane, potwierdzone przez dział finansowy – na kwotę 100 000 złotych.

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 100.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 90 / 100 punktów


Certyfikat Lean Strategy Expert

Warunkiem uzyskania certyfikatu Lean Strategy Expert jest frekwencja w zaplanowanych modułach, realizacja prac domowych zgodnie z metodyką przedstawioną w poszczególnych modułach tematycznych (przy czym co najmniej 90% prac domowych obronionych po odbiorze przez trenera Leanpassion) oraz zdanie egzaminu teoretycznego. Egzamin prowadzony jest po zakończeniu programu i musi zostać zaliczony na poziomie co najmniej 70%.

Trenerzy programu pomogą Tobie w zrealizowaniu warunków certyfikacji w podejściu indywidualnym. 

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w Lean.

Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie nauczysz się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzać Twoją firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

Powinieneś natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

Certyfikując się na Lean Black Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe, a Twoja firma zyskuje skutecznego leanowca oraz dodatkowo zarabia 100.000 PLN w skali roku. 

Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w ratach.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas [email protected] i niczym się nie przejmuj.

Tak, jest taka możliwość. Sprawdź Program Certyfikujący lub skontaktuj się bezpośrednio:

Kamil Pękala +48 726 207 324, [email protected]

Jesteśmy skuteczni

W podnoszeniu efektywności procesów i zaangażowania zespołu

16 lat na rynku

Wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: wzrost biznesu, zwinność, satysfakcja i zaangażowanie, wzrost zysku

Autorzy 5 kroków strategii Lean

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

350+ transformacji

150+ w produkcji oraz 200+ w usługach

450+ Klientów

Na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, …

Leanpassion sp. z o. o.
+48 22 435 79 40
[email protected]

Komitetu Obrony Robotników 48
02 – 146 Warszawa

NIP: 521 359 58 82   REGON: 142843263 
KRS: 0000379846

NIP: 521 359 58 82   REGON: 142843263   KRS: 0000379846

2021 © Leanpassion Sp. z o.o.